På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vägledning om buller från idrottsplatser

Granskad: 
Publikation
Två personer springer på en löparbana
Foto: Scandinav

Boverket har tagit fram en rapport med vägledning om buller från idrottsplatser som stöd för tillämpningen av plan- och bygglagen. Den kan användas vid olika situationer, men är i första hand avsedd att användas vid detaljplaneläggning eller bygglovsprövning av ny bostadsbebyggelse i områden som exponeras för buller från idrottsplats. Naturvårdsverket har parallellt tagit fram en motsvarande vägledning som ger stöd för tillämpning enligt miljöbalken.

I vägledningen finns inga riktvärden angivna som decibelnivåer. Det beror på att ljud från idrottsplatser kan vara av många olika slag och variera i såväl ljudstyrka som varaktighet. Istället för siffervärden förordar Boverket ett arbetssätt där man gör en samlad bedömning utifrån förutsättningarna i det enskilda ärendet, och där ljudnivån är en av flera faktorer som ska vägas in.

I "Relaterad information" finns Boverkets rapport och Naturvårdsverkets vägledning om buller från idrottsplatser.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen