Uppdaterad data för miljöindikatorerna för perioden 2008-2015

Nyhet,

Boverkets miljöindikatorer visar hur stor bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan är. Indikatorerna visar mängden utsläpp till luft, energianvändning, användning av miljö- och hälsofarliga kemiska produkter samt uppkommet avfall.

Det finns behov av en ökad medvetenhet om vilken betydelse olika val i bygg- och användningsskedet har för miljön. Sammantaget står sektorn för mellan 4 och 31 procent av miljöpåverkan i Sverige inom de områden som följs upp med Boverkets miljöindikatorer. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom importerade varor.

Boverket ansvarar för att bygga upp och sprida kunskap om bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan och utveckling, och miljöindikatorerna bygger på underlag som Statistiska centralbyrån (SCB) tar fram. De har nu uppdaterats med data och nya diagram för perioden 2008-2015. Mer info finns att ta del av på webben under hållbart byggande och förvaltning, se "relaterad information".

Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan kommer även presenteras som en ny indikator på Sveriges miljömåls sida som lanseras i vår.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej