På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverket lyssnar till remissinstanserna och ändrar tidplanen för projektet Möjligheternas byggregler

Granskad:
Nyhet

Enkla och tydliga byggregler ska bidra till ökad effektivitet och fler bostäder. Det ska gå snabbare att bygga, byggandet behöver bli mer kostnadseffektivt och företag i byggsektorn ska få större möjlighet att hitta nya innovativa lösningar som ökar effektiviteten i byggandet - Möjligheternas byggregler.

Boverket ändrar nu tidplanen för översyn av myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Skälet till ändring av tidplanen är att Boverket har lyssnat in remissinstanserna. Det behövs mer tid för att genomföra de förändringar som regler enligt den nya regelmodellen medför så att hela samhällsbyggnadssektorn ges möjligheter att ställa om till de nya byggreglerna. En djupare dialog ska föras med de som arbetar med den direkta tillämpningen av reglerna i samhällsbyggnadssektorn.

- Vi ser ett positivt intresse för våra nya byggregler, vi har lyssnat på remissinstanserna och det innebär att processen inte får gå för fort, hela samhällsbyggnadssektorn måste engageras, ha möjlighet att följa arbetet och förbereda sig, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

- Det som remissinstanserna pekar på i remissen av förslaget till regler om skydd mot buller visar tydligt ett behov av ny tidplan. Boverkets intention att reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2022 skjuter vi fram. Vi arbetar nu med att ta hand om alla remissvar och samtidigt tar vi fram en ny tidplan, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Sammanfattande synpunkter från remissvar buller

Flertalet av remissinstanserna är positiva till att Boverket gör en översyn av byggreglerna men anser samtidigt att tidsramen är för snäv med ikraftträdande redan 2022. Många remissinstanser önskar att de nya reglerna framöver träder i kraft blockvis, alltså att regler för fler tekniska egenskaper införs i den nya modellen samordnat. Flera av remissinstanserna anser även att bygg- och tillsynsprocessen behöver ses över samtidigt.

Om projektet Möjligheternas byggregler

I projektet har Boverket tagit fram en ny regelmodell för myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Förslaget till nya regler om skydd mot buller, nuvarande avsnitt 7 i Boverkets byggregler BBR, är den första del av byggreglerna där den nya regelmodellen tillämpas. Förslaget har remissbehandlats, gett tydlig respons både på själva regelmodellen och på sakområdet buller. Arbete pågår nu med att noggrant analysera alla remissvar. Det har redan lett till att tidplanen för de nya reglernas införande förlängs.

Vad händer nu?

Arbetet med att ta fram regler enligt den nya regelmodellen fortsätter. Men tiden för ikraftträdande för reglerna om skydd mot buller skjuts fram. Tidplanen för Möjligheternas byggregler ändras och kommer att ange hur olika delar av reglerna samordnas. Mer information om den nya tidplanen kommer att finnas på projektets webbsidor inom kort. Se länk i "Relaterad information".

Boverkets Presservice

Media är välkomna kontakta Boverkets Presservice på telefon: 0455-35 31 70 eller e-post presservice@boverket.se

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen