Störst behov av bostäder i storstadsregionerna

Nyhet,

Det kommer att behövas 64 000 nya bostäder i Sverige årligen fram till år 2027. Det visar Boverkets nya beräkningar av behovet av bostadsbyggande på nationell och regional nivå.

Hur stort behovet av nya bostäder är beror bland annat på hur antalet hushåll förändras framöver, men också på hur det befintliga bostadsbeståndet ser ut. Boverket beräknar att det totalt sett behövs 640 000 nya bostäder under tioårsperioden 2018–2027 för att svara mot den framtida befolkningsutvecklingen och kompensera för det underskott av bostäder som finns sedan tidigare.

Stora regionala skillnader

Boverkets regionala beräkningar utgår från 60 arbetsmarknadsregioner (FA-regioner). Beräkningarna visar att 38 regioner i landet har behov av fler bostäder, men också att det i 22 regioner saknas behov av fler bostäder av demografiska skäl. De tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö står för 76 procent av det totala byggbehovet i landet.

I de regioner som saknar ett beräknat byggbehov kan det finnas ett behov av bostadsbyggande som hänger samman med en åldrande befolkning.

I "Relaterad information" hittar du resultaten i öppna data för alla 60 arbetsmarknadsregioner och mer information om metoden för att beräkna byggbehovet.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej