Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Statistiksammanställning av bostadsanpassningsbidragen 2022

Granskad:
Nyhet

Antalet beviljade bidrag för bostadsanpassning och reparationer minskar något jämfört med tidigare år, samtidigt som kommunernas kostnader för bidragen ökar. Det framgår av Boverkets sammanställning av bidragen för 2022.

Högsta sammanlagda kostnaden för kommunerna sedan 2018

År 2022 beviljades totalt 50 885 bostadsanpassnings- och reparationsbidrag till en kostnad om 872 miljoner kronor. Motsvarande uppgifter för 2021 var 51 105 bidrag och 809 miljoner kronor. Den sammanlagda kostnaden för bostadsanpassnings- och reparationsbidrag för kommunerna under 2022 är det högsta beloppet sedan 2018. Samtidigt skedde en mindre ökning av antalet bidragsärenden till kommunerna jämfört med tidigare år. År 2022 kom 60 764 bidragsärenden in jämfört med 60 394 ärenden år 2021.

De flesta bidragen är mindre belopp

Det genomsnittliga beloppet per bidrag har ökat något under 2022 jämfört med 2021. Under 2022 var genomsnittskostnaden i löpande penningvärde 17 101 kronor jämfört med 15 830 kronor under 2021. Medelvärdet för den genomsnittliga kostnaden per invånare för hela riket uppgår till 83 kronor. Skillnaderna mellan kommunerna är dock stora och beviljat belopp per invånare varierar stort.

Merparten av bidragen avser små belopp. 48 procent av bidragen är på belopp mindre än 5 000 kronor och 78 procent av bidragen ligger under 20 000 kronor. Endast 3,2 procent överstiger 100 000 kronor.

Begagnade anordningar används i nästan alla kommuner

Förutom bidrag i traditionell form som ett rent kontantbidrag kan en kommun och en sökande komma överens om att bidrag lämnas i form av ett åtagande från kommunens sida att låta utföra åtgärderna. Bidrag kan också efter en överenskommelse lämnas i form av en begagnad anordning, antingen i kombination med ett kommunalt åtagande eller tillsammans med ett kontantbidrag.

Det är 88 procent av kommunerna som har uppgett att de vid något tillfälle under år 2022 tillgodosett en sökandes behov med en begagnad anordning. 40 procent av kommunerna har uppgett att det under 2022 beviljades bidrag i form av ett åtagande från kommunen att låta utföra åtgärderna.

Om sammanställningen

Statistiksammanställningen bygger på en enkät om bostadsanpassningsbidragen som ingår i Boverkets bostadsmarknadsenkät, BME. Enkäten besvarades av kommunerna under januari och februari 2023. Totalt 289 kommuner besvarade enkäten i någon del.

Du kan ladda ned sammanställningen med illustrationer och bilagor. Se dokument i relaterad information.

Media är välkomna att kontakta Boverkets presservice telefon 0455-35 31 70 eller e-post presservice@boverket.se.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen