Stadsplanering ur barnens perspektiv

Nyhet,

Intresset var stort för konferensen "Att bygga stad för ungas aktiviteter" som samarrangerades av Boverket, fskf (Föreningen Storstockholms kultur- och fritidschefer), Stockholms läns Landsting och Stockholms Stad.

Hur bygger vi städer som passar barn och deras kultur- och idrottsaktiviteter? Den frågan ställer sig många som arbetar med stadsbyggnad runtom i landet. Det finns flera framgångsrika exempel på hur städer och kommuner utmanat normer och traditionella arbetssätt för att skapa en mer inkluderande stadsplanering.

Delaktighet en väg framåt

Riksarkitekt Helena Bjarnegård beskrev Sveriges nya arkitekturpolitik som ett sätt att forma staden vi lever i genom dialog, delaktighet, form, funktion och med arkitekturen som verktyg. En del i det kan vara att låta barn och unga själva få komma till tals genom att involvera dem under processen.

– Vi måste verkligen tänka på att inte bara titta genom vårt vuxna perspektiv på vad som är bra för barnen, utan försöka se det ur barnens egna perspektiv, sa riksarkitekten när hon introducerade seminariets tema.

Samarbete över generationer i Göteborg

Barbara Ekström, kulturutvecklare och Lars Jonsson, arkitekturkonsulent, föreläste under dagen om hur Göteborgs stad skapat en plattform för olika åldersgrupper vid planeringen av ett nytt kulturhus på Backaplan. Fokus har legat på att ge deltagarna en djupare relation till sin omgivning genom medskapande av planen.

Konstnärer, designers, pedagoger, arkitekturkonsulenter samt representanter från ledning och planering av de olika processerna arbetade tillsammans med grupper i alla åldrar vid planeringen av det nya kulturhuset, vilket möjliggjorde ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Genom att utmana traditionella arbetssätt och låta barnen få komma till tals kunde nya arbetsmetoder växa fram. Detta har hittills resulterat i fyra rapporter som kompletterar underlaget till det nya kulturhuset. Nu ska barnens tankar och idéer komma in i planeringsarbetet för området.

Även om de delaktiga barnen kommer att vara vuxna när byggnaderna väl står på plats har det alternativa arbetssättet gett en möjlighet för barnen att bli medskapande i nuet.

Missade du konferensen? Du kan se den i sin helhet på urskola.se från den 21 februari. Den kommer dessutom sändas i Kunskapskanalen den 4 och 5 mars. Länkar och mer information hittar du i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej