På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Se Boverkets PBL-dagar 2020 i efterhand

Granskad:
Nyhet

Den 25–26 november 2020 genomförde Boverket en konferens online med föreläsningar och diskussionsseminarier om aktuella PBL-frågor. Som mest var det 700 uppkopplingar till konferensen i direktsändning. På denna sida kan du ta del av föreläsningarna i efterhand.

Illustration av männsikor som hurrar i en dator med Boverkets logga. Texten Boverkets digitala PBL-dagar.
PBL-dagarna år 2020 var helt digitala. Illustration: Karin Grönberg

Konferensen publiceras uppdelad i fem avsnitt. Föreläsningarna kommer vid ett senare tillfälle att publiceras separat med textning. Kunskapsseminarierna som genomfördes i grupper spelades inte in.

Konferensen vände sig till alla som arbetar professionellt med tillämpningen av PBL och byggreglerna inom offentlig eller privat sektor. Handläggare, inspektör, expert, förtroendevald, byggherre, projektör, entreprenör, genomförare, konsult: alla som vill fördjupa dig i frågor om planering och byggande.

Dag 1 - pass 1

Välkomna! Introduktion till PBL-dagarna.

Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket
Maria Petersson, uppdragsägare Boverkets PBL kompetens

10 år med nya PBL

Yvonne Svensson, rättschef Boverket

Dag 1- pass 2

Hur kan vi med fysisk planering främja barns livsmiljö/verka för barn och ungas plats i staden?

Lise Strand Hellström, Landskapsarkitekt LAR/MSA. Landskapslaget AB
Projektledarna Emelie Ahlstrand och Ulrica Lidfors, berättar om Boverkets regeringsuppdrag kring Barnkonventionen

Dag 1 -pass 3

Aktuella och vägledande rättsfall

Praxis från Mark- och miljööverdomstolen,
Malin Wik, domare Mark- och miljödomstolen i Nacka

Dag 1 - pass 4

Bostadens evolution genom normbrytande arkitektur en omvärldsspaning kring bostadens utveckling.

Kristoffer Roxbergh, arkitekt SAR/MSA, White

Avslut och summering av dagen

Återkoppling från fyra kunskapsseminarier

Dag 2

Välkomna tillbaka. Erfarenheter av gårdagen?

Verkliga nyttan av digitalisering

Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad, adjungerad professor Luleå Tekniska Universitet;
Malin Klintborg, uppdragsledare Smartare samhällsbyggnadsprocess, Lantmäteriet;
Beatrice Buskas, jurist Boverket

Vad händer i bygglovsutredningen?

Jesper Blomberg, utredare, Regeringskansliet
Ann-Kristin Kaplan Wikström, utredningssekreterare, Regeringskansliet

Best of PBL kompetens: potpurri av 50 timmar webbutbildning och 2000 sidor vägledning

Therese Byheden, uppdragsledare Boverkets PBL kompetens
Anna Andersson, projektledare Boverkets PBL kompetens

Att samverka i bostadsprojekt - Om dialogens utmaningar och kraft.

Thomas Kalbro, professor emeritus Fastighetsvetenskap KTH;
Olof Moberg, förbundsjurist SKR;
Karolina Andersson, lantmätare och utredare Boverket;
Lillemor Frenkel, dialogledare Directa.

Vad händer på departementet i PBL frågor

Elin Olsson, statssekreterare Finansdepartementet

Summering och avslutning

Föreläsarnas presentationer

På grund av tillgänglighetskrav kan inte samtliga föreläsares presentationer publiceras på Boverkets webbplats. Du kan dock beställa en kopia i PDF-format via pblkompetens@boverket.se. Ange då vilken föreläsares presentationsmaterial du önskar.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen