Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Sänk energianvändningen och var rädd om ditt hus

Granskad:
Nyhet

Energiguiden är uppdaterat med information om vanliga energieffektiviserande åtgärder. Informationen riktar sig i första hand till dig som är småhusägare och har tagits fram för att underlätta din bedömning om energieffektiviserande ändringar i ditt hus ur ett helhetsperspektiv. För att på så vis kunna undvika fallgropar och oönskade effekter.

Det finns många fördelar med att sänka energianvändningen i sitt hus. När man genomför ändringar för att energieffektivisera kan det dock påverka huset på olika sätt som det ibland kan vara svårt att ha en fullständig överblick över.

  • Hur påverkas till exempel husets inomhusmiljö av åtgärden?
  • Finns det risk för fuktskador?
  • Påverkas husets utseende och krävs det bygglov?

Det är därför viktigt att försöka bedöma varje åtgärd utifrån ett helhetsperspektiv.

För att underlätta för småhusägare att lära sig av andras erfarenheter, undvika oönskade effekter och få full nytta av dina energiförbättringar har Boverket samlat information om olika vanliga energieffektiviserande åtgärder. Det kan till exempel vara tilläggsisolering av vinden, byta fönster eller installera en ved- eller pelletspanna. På webbsidorna kan du läsa om fördelar och utmaningar med åtgärderna och vad som är bra att tänka på före, under och efter genomförandet för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Det finns också länkar till annan vägledning för varje åtgärd och information om var man kan få ytterligare hjälp.

Välj åtgärder som passar ditt hus

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen