Säkerhetsproblem med äldre hissar med korggrind och slagdörr

Nyhet,

Boverket vill informera om ett säkerhetsproblem med vissa äldre hissar som har en kombination med grind eller vikdörr i korgöppningen och slagdörr till våningsplanet. I en del av dessa hissar kan det finnas ett mellanrum mellan korggrind/vikdörr och dörren till våningsplanet som är stort nog för att till exempel ett litet barn ska få plats. Om ett barn hamnar mellan dörrarna och hissen sätts i rörelse är risken för allvarliga skador stor.

Enligt uppgifter som Boverket fått så har det inträffat flera olyckor med äldre hissar, där barn befunnit sig i utrymmet mellan korggrind/vikdörr och dörr till våningsplanet när hissen har startats. Det finns även anledning att tro att det kan ha förekommit liknande incidenter som inte lett till några olyckor och därmed inte rapporterats.

Konstruktionen uppfyller de krav som gällde vid den tiden då hissarna installerades och dessa hissar får därmed fortfarande användas. Fastighetsägaren ansvarar för säkerheten vid användning av hissar och i de flesta fall skulle risken kunna uteslutas genom säkerhetshöjande åtgärder på hissarna. Det är dock alltid viktigt att tänka på att den som använder en hiss måste vara försiktig. Detta gäller speciellt för äldre hissar som inte har samma säkerhetsnivå som nyare hissar. Små barn bör inte lämnas utan uppsikt i närheten av en hiss.

Så kan du som fastighetsägare lösa problemet

Fastighetsägare som har äldre hissar i sina fastigheter bör kontrollera om det finns risk att ett barn ska kunna få plats i utrymmet innanför slagdörrarna, och i så fall ta kontakt med sitt hisserviceföretag för att eventuellt vidta åtgärder för att höja säkerheten. Det är då viktigt att notera att tidigare säkerhetshöjande åtgärder, med påbyggnader i form av snedplåtar på schaktdörrarna, inte alltid ger tillräckligt skydd.

Besiktningsorgan kan i samband med återkommande besiktning kontrollera om det finns en säkerhetsrisk och de kan då upplysa fastighetsägaren om detta genom notering i besiktningsprotokollet.

Vad gör Boverket?

Boverket planerar att genomföra en rad informationsinsatser riktade mot fastighetsägare för att uppmärksamma säkerhetsproblemet. Det är fastighetsägaren som ansvarar för säkerheten vid användning av hissar.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej