På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Så tillämpas barnkonventionen i samhällsplaneringen

Granskad: 
Nyhet

Många olika metoder och arbetssätt används för att tillämpa barnkonventionen i fysisk planering och stadsutveckling. Det är en av slutsatserna i Boverkets rapport som kartlagt och analyserat kommunernas och länsstyrelsernas arbete med planering enligt PBL och stadsutveckling i förhållande till barnkonventionen.

Hur vi planerar, utformar och förvaltar den byggda miljön har stor betydelse för barns och ungas livsmiljöer. Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag i Sverige. Det ökar behovet av fokus på arbetet med barns rättigheter i fysisk planering och stadsutveckling.

Stor variation i arbetssätt och delaktighet

Arbetet har resulterat i en rapport till regeringen som drar följande slutsatser:

  • Många olika metoder och arbetssätt används för att tillämpa barnkonventionen i samhällsplaneringen.
  • Expansiva kommuner arbetar mer med barnperspektivet än andra kommuner.
  • Det finns variationer i vilken grad barn är delaktiga i när en plan ska tas fram.
  • Det är också stor variation i hur mycket länsstyrelserna har arbetat med barnkonventionen.
  • Enligt länsstyrelserna varken hindrar eller stödjer PBL tillämpningen av barnkonventionen.

Tre förslag från Boverket

Med utgångspunkt i dessa slutsatser lämnar Boverket tre förbättringsförslag i rapporten:

  • Boverket får i uppdrag att ta fram vägledning med lärande exempel.
  • Länsstyrelsen får ett utökat uppdrag att driva barnrättsfrågor.
  • Det behöver klarläggas vilket utrymme sociala hållbarhetsfrågor har/bör ha i PBL.

I ”Relaterad information” kan du ta del av hela rapporten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen