På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Så kan cementbrist påverka bostadsmarknaden i Sverige

Granskad:
Nyhet

Boverket har utrett vilka effekter brist på cement kan ha på svenskt bostadsbyggande och arbetsmarknad. Utredningen är en del av Sveriges geologiska undersöknings (SGU) uppdrag att undersöka konsekvenserna av det avvisade täkttillståndet för kalkbrytning i Slite.

Antalet påbörjade bostäder i flerbostadshus kommer sannolikt påverkas negativt av en osäkerhet kring tillgången på cement efter nästa sommar, trots stark efterfrågan på bostäder och ett fortsatt högt byggbehov, skriver Boverket i sitt underlag till SGU. Boverket anser därför att tillgången på cement och betong bör lösas snabbt, men att även långsiktiga, alternativa lösningar behövs.

Utveckling av hållbara lösningar och alternativa byggtekniker

Situationen är ett bra tillfälle att börja utveckla långsiktiga, hållbara lösningar som bidrar till klimatomställningen och ser till att byggbehovet täcks. Ett exempel är ökad kravställning vid offentligt byggande. Återanvändning av byggprodukter är en annan viktig åtgärd för att hantera resursbrist och minska klimatpåverkan vid byggande.

Alternativa byggtekniker och nya cement- och betongblandningar kan inte på kort sikt ersätta beprövade tekniker, så Sverige kommer även i framtiden att ha ett stort behov av cement och betong. Risken för fel i byggsektorn ökar också med en för snabb omställning till nya material och byggmetoder. Boverket lyfter därför vikten av system för att säkerställa användningen av nya eller förändrade produkter.

Ett större nationellt perspektiv på användning av mark och vatten kan också minska risken för liknande bristsituationer i framtiden.

Boverket ser över bygg- och konstruktionsregler för att främja nytänkande

Boverket arbetar redan med att förändra Boverkets bygg- och konstruktionsregler för att ge samhällsbyggnadssektorn större ansvar att ta fram metoder och lösningar som uppfyller plan- och bygglagens krav på byggnader. Det kommer att främja innovation och nytänkande och öka förutsättningarna för ett mer resurs- och kostnadseffektivt byggande. Fler insatser behövs för att främja innovationer i samhällsbyggnadssektorn.

Mer information

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att undersöka konsekvenserna av avvisningen av Cementas ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet och vattenverksamhet vid Slite på Gotland. Boverket har samverkat med SGU i delar av uppdraget. Boverkets konsekvensanalys gäller husbyggnad och hur en cementbrist kan påverka svenskt bostadsbyggande och svensk arbetsmarknad.

Läs hela Boverkets promemoria i ”Relaterad information”. Där finns också länk till SGU:s redovisning av uppdraget.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen