På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Regler om IMD träder i kraft 1 juli

Granskad:
Nyhet

Den 1 juli träder regler om individuell mätning och debitering (IMD) i kraft. IMD för uppvärmning gäller flerbostadshus med låg energieffektivitet som har central värmekälla eller fjärrvärme. IMD för tappvarmvatten för flerbostadshus krävs vid ombyggnad som omfattar en ny installation eller väsentlig ändring av en befintlig installation.

Varför IMD?

Kravet på IMD är en följd av EU:s direktiv om energieffektivisering. Syftet är att boende genom IMD får veta vad deras energianvändning kostar för att de aktivt ska kunna spara energi genom att sänka innetemperaturen eller använda mindre tappvarmvatten.

Krav på IMD värme i flerbostadshus

Kravet på IMD gäller för flerbostadshus med en energiprestanda, primärenergital, som överstiger 180 kWh/m2 och år i Jämtlands, Norrbottens och Västerbottens län och 200 kWh/m2 och år i övriga Sverige. Energiprestanda i denna form anges direkt i energideklarationer upprättade från och med 1 januari 2019.

Undantag från IMD

Möjlighet från undantag från IMD finns. Det gäller om det inte är tekniskt genomförbart och om investeringen inte är lönsam med hänsyn till möjliga energibesparingar. Om kulturhistoriska värden, konstnärliga värden etc. i värdefulla byggnader förvanskas anses IMD inte vara tekniskt genomförbart.

Undantag från IMD medges om flerbostadshuset energieffektiviseras så att energiprestanda blir bättre än gränsvärdet. Här gäller att energieffektiviseringen ska vara genomförd den 1 juli 2023 eller den 1 juli 2026 om den görs i samband med annan ombyggnad.

Tillsyn över IMD

Byggnadsnämnden i kommunen har tillsyn över IMD. Boverkets föreskrifter innehåller metod för att beräkna lönsamhet och närmare beskrivning av undantag.

Nytt ekonomiskt stöd för effektivisering

Regeringen föreslår att ett nytt energieffektiviseringsstöd införs under perioden 2021–2023. Byggnadsägaren har möjlighet att söka detta stöd om man vill energieffektivisera i syfte att få undantag från IMD värme. Boverket kommer att informera närmare om energieffektiviseringsstödet under hösten.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen