Regler för utsläpp från vedeldning ändras

Nyhet,

Boverket har fått många frågor och funderingar om ändrade regler för kaminer och pannor som eldas med pellets och ved. Du som redan har till exempel en vedspis berörs inte av de ändrade reglerna utan kan fortsätta använda denna som du tidigare har gjort. Vi arbetar just nu med information till kommunerna om hur reglerna ska användas.

Vad händer nu?

Vid nyinstallation eller byte av spisar som eldas med pellets eller ved i en befintlig byggnad är reglerna flexibla och det finns möjlighet till anpassning av kraven. Det är kommunen som ska bedöma i de enskilda fallen och Boverket arbetar därför med att ta fram stöd och information till kommunerna om hur reglerna ska användas i praktiken.

Vi uppdaterar även informationen på vår webbplats och i våra sociala medier utifrån de frågor och synpunkter vi får in för att förtydliga vad som gäller.

Vad gäller för mig?

De ändrade reglerna innebär inte ett förbud mot vedspisar. Du som redan har till exempel en vedspis eller kamin berörs inte, du kan fortsätta använda den som tidigare. De ändrade kraven gäller för sådana kaminer och pannor som installeras i samband med att man bygger helt nya hus.

På vår webb kan du läsa mer om vad som gäller i olika situationer, till exempel i äldre byggnader, se länk i "Relaterad information".

Varför arbetar myndigheter för minskade utsläpp från vedeldning?

"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas." Det är riksdagens definition av miljökvalitetsmålet Frisk luft som de beslutade om i slutet av 1990-talet. Boverket och andra myndigheter arbetar på flera sätt med miljökvalitetsmålen, bland annat när vi skriver våra byggregler. Den ändring som nu genomförs är ett uppdrag från regeringen att tidigarelägga införandet av EUs ekodesignregler i byggreglerna som Boverket fick genom regleringsbrevet för 2015. Syftet med de ändrade reglerna är att minska utsläppen från vedeldning genom att underlätta eldning som inte skadar miljö och hälsa.

På vår webb kan du läsa mer om Boverkets och andra myndigheter arbete för att uppfylla miljökvalitetsmålet, se länk i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej