På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kompetensinsatser för tillämpning av plan- och bygglagen avrapporteras

Granskad:
Publikation

Under åren 2017–2020 har Boverket haft regeringens uppdrag att genomföra kompetensinsatser för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen. I denna slutrapport redovisar Boverket hur uppdraget genomförts samt vilka resultat som uppnåtts.

Syftet med regeringsuppdraget var att bidra till en mer enhetlig och effektiv tillämpning av PBL i hela landet. Uppdraget bestod av tre delar.

  • PBL-utbildning för anställda i kommuner och på länsstyrelser samt
    övriga berörda aktörer.
  • Vidareutveckling av nätverk för PBL-experter.
  • Utveckling av ytterligare vägledningar om hur PBL-systemet bör tilllämpas.

En mängd aktiviteter och insatser har genomförts inom uppdragets tre delar. Uppdraget har lagt grunden för en systematisk och långsiktig kunskapshöjning på nationell nivå. 

Vägledningen PBL kunskapsbanken har i år haft 2,1 miljoner besök och portalen för PBL webbutbildningar har 10 000 registrerade användare. Webbutbildningarna lockar allt fler från samhällsbyggnadssektorn och inte minst studerande – tillsammans utgör dessa nästan en tredjedel av registrerade användare. Deltagarenkäterna visar på att utbildningarna ger nytta. Till exempel anger cirka 90 procent av de som genomfört hela utbildningar i serien ”Ny på jobbet” att de kommer att ha nytta av utbildningarna i sitt arbete.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen