Ödehus engagerar

Nyhet,

Under sommaren har Boverket fått mycket frågor om ödehus och om ödehusen blivit fler.

Ödehus kan skapa stora problem för kommunerna, både vid tillsyn, krav på och kostnader för åtgärder – i synnerhet om ägaren är okänd. Öde hus och tomter kan utgöra en fara för både människor och miljö, och ibland försvåra ny planläggning.

Boverket har 2015 utrett frågan och föreslagit åtgärder som bland annat innebär att det ska bli lättare att delge rivningsförelägganden. Men också att det införs ett statligt stöd för att mildra de ekonomiska konsekvenserna för kommuner som drabbas av kostnader i samband med rivningsförelägganden.

Länk till rapporten "Ovårdade tomter och förfallna byggander" finns i "Relaterad information"

 

 

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej