Nya riksarkitekten blir ordförande för Rådet för hållbara städer

Nyhet,

I dag har regeringen utnämnt riksarkitekt Helena Bjarnegård till ordförande i Rådet för hållbara städer från 1 januari 2019. Helena Bjarnegård har tidigare anställts av Boverket som riksarkitekt och tillträder den tjänsten i januari 2019.

Riksdagen gav tidigare i år Boverket i uppdrag att ansvara för samordningen av arbetet med arkitektur och gestaltad livsmiljö i landet. Satsningarna har gjort att Boverket har vuxit och rekryterat många nya medarbetare, bland annat flera arkitekter, och inrättat en ny tjänst som riksarkitekt. Helena Bjarnegård har anställts av Boverket som riksarkitekt från januari 2019. Riksarkitekten ska bland annat vara ett stöd till kommunerna i frågor om gestaltning och hållbarhet i planeringsarbetet.

– Vi är stolta över Helena Bjarnegårds utnämning och ser fördelar med en tydlig och bra koppling mellan Boverket och Rådet för hållbara städer. Det blir en styrka för genomförandet av Sveriges arkitekturpolitik och strategin för levande städer, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör för Boverket.

– Att få möjlighet att arbeta med genomförandet av både strategin för levande städer och de arkitekturpolitiska målen är en stor och spännande utmaning och jag är mycket tacksam och glad över att ha fått detta förtroende. Arbetet kommer att handla om att stärka och genomföra regeringens politik om hållbar stadsutveckling och att genom samarbete med många aktörer gemensamt kunna gå från ord till handling, säger Helena Bjarnegård.

Rådet för hållbara städer

Rådet för hållbara städer, som regeringen inrättade 2017, ska bidra till en långsiktig utveckling av hållbara städer. Rådet ska verka för att genomföra regeringens politik för hållbar stadsutveckling.

Regeringen vill stärka städernas förutsättningar att utvecklas till levande, gröna, hälsosamma och trygga platser där människor möts och innovationer skapas. Arbetet med hållbara städer skapar ett helhetsgrepp om hur staden kan och bör utvecklas och bli socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar.

Mer information

Mer information om Rådet för hållbara städer, riksarkitekten och Boverkets arbete finns i Relaterad information.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej