Nya regler för utsläpp från vedeldning

Nyhet,

Reglerna för kaminer och pannor som eldas med pellets och ved ändras till sommaren. Anledningen är att utsläppen av rökgaser från vedeldning ska minskas. Du som redan har till exempel en vedspis eller kamin i byggnaden berörs inte av ändringarna.

Vad gäller när jag ska bygga nytt hus?

De nya kraven gäller när man uppför nya byggnader. De gäller alltså för sådana kaminer och pannor som installeras i samband med att man bygger helt nya hus.

Vad gäller när jag ska nyinstallera en kamin eller panna i ett befintligt hus?

Vid nyinstallation av kaminer eller pannor som eldas med pellets eller ved i en befintlig byggnad är reglerna flexibla och det finns möjlighet till anpassning av kraven. Hänsyn ska tas till kulturhistoriska värden, byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning.

Därför måste kraven alltid fastställas utifrån den enskilda byggnaden och den aktuella åtgärden. Det är kommunen som ska göra den bedömningen så kontakta dem för att få veta vad som gäller i just ditt fall.

Vad gäller när jag behöver göra en ändring eller byta min kamin eller panna?

När man gör mindre ändringar eller byter ut en kamin eller panna mot en annan likvärdig är reglerna också flexibla och det finns vanligtvis skäl att anpassa kraven. Kontakta din kommun med frågor om vad som gäller när du ska byta ut din kamin eller panna.

Påverkas redan installerade kaminer och pannor som eldas med pellets och ved?

Om du redan har en panna eller kamin berörs du inte av de ändrade reglerna utan kan fortsätta använda denna som du tidigare har gjort.

Kan jag laga mat på en vedspis vid strömavbrott?

Ja, du kan fortsätta använda din vedspis som tidigare.
Du kan också installera en ny om denna uppfyller kraven. Det finns nytillverkade vedspisar som inte behöver el för att fungera.

Vad gäller för äldre byggnader?

När man installerar en kamin eller en panna i ett äldre hus finns det ofta skäl att anpassa kraven med hänsyn till byggnadens förutsättningar. Det finns särskilt starka skäl när det handlar om byggnader som är kulturhistoriskt värdefulla.

Hänsyn ska tas till byggnadens förutsättningar och ändringens omfattning. Det är den enskilda byggnaden och den aktuella åtgärden som avgör hur kraven kan anpassas. Kontakta din kommun om du vill veta vad som gäller i just ditt fall.

Hur vet jag om min nyinköpta kamin eller vedspis uppfyller kraven?

När du köper en nyproducerad kamin eller vedspis ska den vara CE-märkt och en prestandadeklaration ska finnas. I prestandadeklarationen finns information om produktens egenskaper som Boverkets byggregler ställer krav på, det vill säga koloxidutsläpp och verkningsgrad. Det är tillverkaren som tar fram prestandadeklarationen. Du kan jämföra värdena i prestandadeklarationen med de högsta tillåtna värden för utsläpp av koloxid och nivåer för lägsta tillåtna verkningsgrad som finns i tabell 6:7412 i Boverkets byggregler.

Finns nytillverkade vedspisar som klarar de nya kraven?

Det finns vedspisar som klarar kraven att köpa på marknaden.

Varför ändras kraven?

Ändringarna i Boverkets byggregler är ett steg mot införandet av kraven i EU:s ekodesignreglering som kommer att börja gälla inom de närmaste åren.

Syftet med de nya reglerna är att minska utsläppen från vedeldning genom att underlätta eldning som gynnar miljö och hälsa. Utsläppen från vedeldningen beräknas bidra till att cirka 1 000 personer om året dör i förtid, enligt Naturvårdsverket.

Vilka kaminer och pannor berörs av de nya reglerna?

De nya reglerna gäller för:

  • Fastbränsleeldade pannor
  • Braskaminer
  • Pelletseldade kaminer
  • Insatser
  • Köksspisar
  • Kökspannor

Vad gäller för öppna spisar och kakelugnar?

Ändringarna gäller inte för öppna spisar eftersom de är en del av byggnaden och det inte finns någon mätmetod för utsläppen. Kakelugnar berörs inte heller på grund av att de har acceptabla utsläppsnivåer och av kulturhistoriska skäl.

Behöver jag söka bygglov eller göra en anmälan till kommunen?

Du behöver inte bygglov när du bara ska nyinstallera eller ändra en kamin eller panna. Däremot behöver du göra en anmälan till kommunen när du nyinstallerar en panna eller kamin.

Det krävs också en anmälan om du ska göra en väsentlig ändring. Att göra mindre ändringar eller byta ut en kamin eller panna mot en annan likvärdig kräver inte någon anmälan.

Kontakta din kommun om du är osäker

Kontakta din kommun med frågor om vad som gäller när du ska köpa ny eller byta panna eller kamin. Ta även kontakt med kommunen om du är osäker på om en ändring du tänker göra kräver anmälan eller inte.

När blir det krav att använda de nya reglerna?

De ändrade reglerna infördes den 1 juli 2017. Under ett år har det varit tillåtet att tillämpa äldre regler. Det innebär att det blir krav på att tillämpa de nya reglerna från och med den 1 juli 2018.

Var hittar jag reglerna som gäller före och efter den 1 juli 2018?

I "Relaterad information" hittar du en länk till Boverkets byggregler (BBR). Där kan du läsa om vilka utsläppsnivåer som gäller efter den 1 juli 2018, i avsnitt 6:7411 och 6:7412 i BBR 25.

De krav som gäller fram till och med 30 juni 2018 hittar du i BBR 21.
På samma webbsida kan du också ladda ner och läsa den utredning som gjorts om konsekvenserna av ändringarna i BBR 25.

Boverket arbetar kontinuerligt med vägledning bland annat till kommuner i frågor som rör plan- och bygglagen, bland annat i vår digitala handbok PBL kunskapsbanken.

Varför är det viktigt att tänka på hur man eldar?

Koloxid är en gas som bildas vid ofullständig förbränning av kol och kolföreningar. Det kan vara skadligt att andas in för stora mängder av gasen och det kan leda till förgiftning. Sättet man eldar på har stor påverkan på utsläppen. Genom att använda en bra kamin eller vedspis blir det enklare att elda med mindre utsläpp. En effektivare kamin eller panna ger mer värme och mindre utsläpp.

I "Relaterad information" finns en länk till Naturvårdsverkets webbplats där du kan läsa mer om hur du kan elda med ved i kamin, spis och ugn på sätt som ger minimalt med utsläpp.

Hur har Boverket arbetat fram de nya reglerna?

Boverket har utgått från EU:s ekodesignkrav som börjar tillämpas från år 2020 och 2022, då ställer EU krav att vedpannor och rumsvärmare ska ge mindre utsläpp. Boverket har i en rapport undersökt möjligheterna att införa kravnivåerna tidigare i Sverige. Utifrån slutsatserna i den rapporten har Boverket tagit fram regeländringarna enligt fastställd arbetsmodell där Boverket bland annat tagit in externa synpunkter.

Mer information

Kontakta din kommun med frågor om vad som gäller när du ska köpa ny eller byta panna eller kamin.

I "Relaterad information" kan du läsa Boverkets rapport Småskalig vedeldning - Återrapporteringskrav om tidigareläggande av ekodesign och Boverkets byggregler med tillhörande konsekvensutredning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej