Ny version av handbok om bostadsanpassningsbidrag och återställningsbidrag

Nyhet,

En ny lag om bostadsanpassningsbidrag trädde i kraft den 1 juli 2018. En del nyheter i lagen handlar om villkoren för bidrag, det införs till exempel helt nya regler vid byte av bostad.

Andra nyheter är att det införs två nya former av bostadsanpassningsbidrag och att det är personen med funktionsnedsättning som ska ansöka om bidraget även om det är någon annan som äger eller har nyttjanderätten till bostaden. Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar får möjlighet att överta en persons rätt till bidrag för anpassningar i trapphus och liknande allmänna utrymmen i flerbostadshus om sökanden vill det. Det införs också vissa nyheter för återställningsbidraget, ett bidrag som fastighetsägare kan beviljas i vissa fall för att återställa en anpassningsåtgärd.

I "Relaterad Information" kan du ta del av Boverkets nya version av den digitala handboken om bostadsanpassningsbidrag som även handlar om återställningsbidraget. I handboken kan du bland annat läsa om när den tidigare lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag fortfarande ska tillämpas, om Boverkets arbete med föreskrifter till 2018 års lag och om vad kommunerna ska göra innan föreskrifterna träder i kraft.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej