Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ny tidplan för regler om digital översiktsplan och regionplan

Granskad:
Nyhet

Föreskrifterna om översiktsplanering har varit ute på remiss och engagemanget har varit stort. Ett betydande antal remissvar har kommit in till Boverket. Det höga antalet remissvar gör att vi behöver mer tid för att ta hand om remissvaren och därför har tidplanen flyttas fram. Detta påverkar även tidplanen för arbetet med föreskrifter om regionplan.

Sammanlagt har 219 remissyttranden kommit in med många värdefulla synpunkter. För att noggrant kunna gå i genom remissvaren bedömer vi att det behövs mer tid. Därför har vi beslutat att skjuta fram tidplanen så att de nya reglerna kommer börja gälla runt halvårsskiftet 2024. Det är viktigt att notera att reglerna kan användas från att de börjar gälla, men att de måste användas för översiktsplaner som påbörjas efter den 31 december 2026.

Samtidigt som arbetet med föreskrifterna om översiktsplan pågår arbetar Boverket med att ta fram föreskrifter om regionplanen. Förslaget för regionplan planeras preliminärt att skickas ut på remiss vid årsskiftet 2023/2024 och remisstiden kommer att vara ungefär fyra månader.

Föreskrifter om översiktsplan

Föreskrifter om regionplan

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen