Nu lanseras ”nya” klimatanpassningsportalen

Nyhet,

Klimatförändringar innebär stora utmaningar för samhället. Nu kan du hitta ännu mer kunskap om hur samhället påverkas av klimatförändringen och hur man kan arbeta med klimatanpassning. Webbportalen klimatanpassning.se, som är ett samarbete mellan Boverket och en rad myndigheter, har fått nytt innehåll och nytt utseende.

Alla berörs av att klimatet förändras. Längre värmeböljor, fler översvämningar och en förändrad tillgång till dricksvatten och livsmedel är några exempel. Att arbeta med klimatanpassning innebär bland annat att minska riskerna som följer med ett varmare klimat.

Arbetet kan bland annat gälla åtgärder och insatser till stöd för klimatanpassning i den fysiska planeringen och Boverket tar kontinuerligt fram rapporter, tillsynsvägledning och planeringsunderlag. Några exempel på rapporter från Boverket är:

  • fysisk planering för en trygg dricksvattenförsörjning – behov och möjligheter
  • dricksvattenförsörjning i fysisk planering
  • tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker
  • planeringsunderlag för fysisk planering avseende klimatfrågor.  

På webbportalen klimatanpassning.se finns mängder av information samlat om hur klimatförändringen påverkar vårt samhälle, hur man kan jobba för att klimatanpassa, inspirerande exempel, utbildningsmaterial och mycket mer. Portalen vänder sig till den som allmänt vill veta mer och till den som arbetar med klimatanpassning. Under de senaste åren har det blivit fler och fler som besöker klimatanpassning.se.

Mer innehåll i den uppdaterade webbportalen

Nu lanseras klimatanpassning.se med nytt utseende och med ännu mer innehåll. Framförallt kan portalen nu bättre hjälpa till med kunskap, råd och vägledning. Den ger en snabbare överblick av innehållet och gör det enklare för besökaren att hitta rätt.

Klimatanpassning.se är ett samarbete mellan en rad myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Portalen har funnits i cirka tio år och byggts ut succesivt. Antalet samverkande myndigheter har också ökat kontinuerligt under åren. Det här är en del av innehållet:

  • Under ”Klimatanpassa” hittar du som arbetar med klimatanpassning vägledningar.
  • ”Hur klimatet förändras” och ”Hur samhället påverkas” beskriver hur klimatförändringen påverkar olika områden.
  • ”Vem gör vad” förklarar hur ansvaret för arbetet ser ut idag och presenterar nätverk och forskning.
  • ”Exempel” är en idébank med praktiska åtgärder för att klimatanpassa.

Webbportalen innehåller kontaktuppgifter till alla myndigheter samt nyheter och aktuella händelser kring klimatanpassning.

Länk till webbportalen hittar du i "Relaterad information.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej