Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nu finns frågor och svar som gör det enklare att lämna synpunkter på remissen om föreskrifter för översiktsplan

Granskad:
Nyhet

Ny bestämmelse i plan- och byggförordningen

I februari 2023 tog regeringen beslut om en ny bestämmelse i plan- och byggförordningen (PBF). Beslutet innebär att alla översiktsplaner som påbörjas efter den 31 december 2026 ska utformas så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt.

Med anledning av den nya bestämmelsen i PBF har Boverket tagit fram ett förslag till föreskrifter som innehåller regler kring vilken information som ska finnas i digitala översiktsplaner och hur informationen ska definieras och identifieras. Föreskrifterna ska stötta kommunerna i hur de ska uppfylla kraven i plan- och byggförordningen. Förslaget är på remiss till den 25 augusti 2023.

Frågor och svar 

Inför att du ska lämna synpunkter på remissen kan du ta del av frågor och svar som kan vara till hjälp.

Frågor och svar om föreskrifter för översiktsplan

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen