På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Miljöpåverkan från byggsektorn både ökar och minskar

Granskad:
Nyhet

Bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan står för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Sammantaget står sektorn för mellan 4 och 35 procent av miljöpåverkan i Sverige. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter. En frikoppling mellan produktionen från bygg- och fastighetssektorn och dess klimatpåverkan kan ses.

Boverket sammanställer varje år data över bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan både i Sverige och till följd av import.

Sedan 2008 har växthusgasutsläpp, kväveoxidutsläpp och användning av hälsofarliga kemikalier minskat, medan partikelutsläpp, total energianvändning och användning av miljöfarliga kemikalier har ökat. Under samma period har sysselsättning och förädlingsvärde kopplade till bygg- och fastighetssektorn ökat med 26 respektive 21 procent. Att man har sett minskade växthusgasutsläpp och ökat förädlingsvärde sedan 2008 innebär att man har lyckats frikoppla produktionen från bygg- och fastighetssektorns värdekedja från dess klimatpåverkan.

– Det är positivt att utsläppen av växthusgaserna har minskat över tid men minskningstakten går för långsamt. Det kommer bli intressant att se om vi får mer kraftfulla minskningar efter att reglerna om klimatdeklaration för byggnader införts från den 1 januari 2022, säger Boverkets generaldirektör Anders Sjelvgren.

Utsläpp av växthusgaser minskar

Totalt sett var utsläppen av växthusgaser (inhemska utsläpp och import) från bygg- och fastighetssektorn cirka 19,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2019. Det är lägre än året innan, då utsläppen låg på cirka 21,0 miljoner ton. Både minskade utsläpp från importerade produkter och från produktionen i Sverige bidrog till den totala minskningen mellan 2018 och 2019.

Bygg- och fastighetssektorns inhemska utsläpp (exklusive import) står för cirka 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser år 2019. Jämfört med 2018 är detta en minskning med 1,5 procent. Mellan dessa år har dessutom den ekonomiska aktiviteten inom bygg- och fastighetssektorn ökat.

Energianvändningen ökar

Den genomsnittliga energianvändningen per kvadratmeter i byggnader har minskat sedan 2008, men den totala användningen av energi i bygg- och fastighetssektorn har ökat med 12 procent under samma period. Nya byggnader använder relativt lite energi för uppvärmning och varmvatten, medan äldre byggnader ofta använder betydligt mer.

Om miljöindikatorerna

Boverket är målansvarig myndighet för det nationella miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" och miljöindikatorerna är en av indikatorerna för att följa upp målet. Indikatorerna kvantifierar bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan och baseras på underlag från Statistiska centralbyrån (SCB). Indikatorerna visar miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Analysen inkluderar miljöpåverkan för all bygg- och fastighetsverksamhet i Sverige, inklusive leverantörskedjorna.

Samtliga data gäller för år 2019 (senast tillgängliga data från Statistiska centralbyrån) förutom för avfallsindikatorn där inga nya data redovisas denna gång då data uppdateras vartannat år. SCB har genomfört en revidering av hela tidsserien för 2008–2019. Revideringen av underlaget har påverkat resultatet av miljöindikatorerna jämfört med tidigare redovisning.

Mer information

Länk till miljöindikatorerna finns i Relaterad information. Media är välkommen att kontakta Boverkets presservice, telefon 0455-353170.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen