Lämna synpunkter på förslag till regler om detaljplaner och planbeskrivning

Remiss,

Boverket har tagit fram ett förslag på en ny föreskrift för 4 kapitlet plan- och bygglagen om detaljplaners innehåll och utformning samt planbeskrivningar. Förslaget finns nu ute på remiss fram till den 5 juli 2019.

Syftet med reglerna är att skapa ett enhetligt system för hur detaljplanebeslutet ska se ut, det vill säga hur detaljplanen och planbeskrivningen ska redovisas. Föreskriften reglerar bland annat:

  • definitioner av begrepp som förekommer vid detaljplaneläggning
  • detaljplanedokumentets utformning med plankarta, planinformation och legend med planbestämmelser
  • principer för reglering med planbestämmelser
  • planbestämmelsernas betydelse och användning
  • vilka beteckningar och planbestämmelser som kan användas
  • planbeskrivningens upplägg och innehållplankartans utformning vid vissa ändringar av detaljplan.

Föreskriften är främst viktig för de som tar fram detaljplaner, kommunerna som ansvarar för detaljplanerna och för de företag som utvecklar särskild programvara för produktion av detaljplaner.

Föreskriften reglerar inte hur informationen ska hanteras digitalt. Den är dock avsedd att fungera även vid en framtida digital hantering av planinformation där detaljplanerna och planinformationen ska kunna överföras till en nationell plandatabas och tillgängliggöras digitalt. Inom kort kommer Boverket även att remittera en promemoria som beskriver förutsättningarna för reglering av digitala detaljplaner med planbeskrivning.

Mer information

I "Relaterad information" finns en länk till förslaget på ny föreskrift tillsammans med konsekvensutredningen och information om hur du svarar på remissen. Där finns också information om hur Boverket arbetar för att digitalisera planeringsprocessen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej