Innovativa lösningar för ökad och säkrare cykling

Nyhet,

Söker du inspiration för hur cykling kan lyftas i samhällsplaneringen? Kanske en cykelbana som går på diagonalen i en korsning? Eller en cykelbro på ett skoltak? Boverket har nu publicerat flera nationella och internationella exempel, bland annat från Jönköping, Göteborg och Amsterdam.

Boverket har tagit fram flera exempel på hur kommuner, regioner och andra aktörer har lyckats föra in cykling i samhällsplaneringen på ett framgångsrikt sätt. I våra studiebesök nationellt och internationellt, har vi sett nya lösningar för cykel, allt från stora till små åtgärder. Det kan handla om cykelgator där cyklisterna har företräde framför bilisterna. Det kan också gälla små tekniska lösningar där cyklister varnas för att tunga fordon är i närheten. Det kan också vara samarbeten mellan olika förvaltningar och att underlätta att kombinera kollektiv-, cykel- och gångtrafik för hela resan.

Smakprov på exempel

Malmös trafik och mobilitetsplan – TROMP

Genom kommunens trafik- och mobilitetsplan, TROMP, tar Malmö ett helhetsgrepp runt alla trafikslag och kopplingen mellan stadsutveckling och hållbara transporter utifrån ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. År 2030 ska 30 procent av alla resor göras med cykel. TROMP är länken mellan översiktsplanen och de olika trafikprogrammen. I den beskrivs det mer i detalj hur olika områden knyts samman, och hur trafikplanering kan bidra till en mer attraktiv stad.

Lunds långsiktiga arbete med cykelfrågan har gett resultat

År 2017 utsåg Cykelfrämjandet Lunds kommun till årets cykelstad. Lund är en kommun som under de senaste sju åren har varit en av topp-kommunerna i Cykelfrämjandets Kommunvelometer. 43 procent av kommunens alla resor görs med cykel. Lund har en lång tradition av att arbeta med cykelplanering. Redan under 1970-talet lades grunden till stadens huvudcykelstråk och sedan dess har cykelnätet byggts ut kontinuerligt såväl i tätorterna som mellan tätorterna.

Cykelparkeringsguider vid fastighetsbyggnation och förvaltning av fastigheter, Göteborg

Göteborg stad har tagit fram två olika cykelparkeringsguider. Båda skrifterna har som syfte att hjälpa berörda personer med planering av cykelparkeringar vid nybyggnation respektive förvaltning.

Prioriterat cykelstråk för hållbart resande i Trelleborg

Med ambitionen att bli cykelstad krävs det satsningar och det är viktigt att bygga för ökad andel cyklande redan nu. Högkvalitativ cykelinfrastruktur i form av expresscykelväg och cykelgarage är inte bara för större städer, vilket Trelleborg här har visat i det här exemplet.

Jönköping underlättar för cykelpendlare

Jönköpings kommun visar i det här exemplet att de har ett brett angreppssätt för att öka cyklandet och minska bilresandet. Genom statistik kan potentialen med cykling synliggöras och förstärkas med kampanjer. Vid pendlarparkeringen finns utöver cykelboxarna även möjlighet att resa kollektivt.

Lärdomar från Nederländerna

Små tekniska lösningar betyder mycket för cyklisterna. Utgångspunkten i Nederländerna är att få bort allt som gör att det känns motigt, krångligt och omständigt att cykla. Till exempel försöker städerna lösa de svåraste konfliktpunkterna först, det vill säga korsningarna. Därefter tar de itu med raksträckorna. De är också mycket duktiga på "Hela resan-perspektivet", att planera bra och säkra cykelgarage vid knutpunkter.

Mer information och exempel

Ta del av dessa och fler exempel på Boverkets webbplats, se Relaterad iinformation.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej