Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

De flesta ”Hitta certifierade personer” har tagits bort från Boverkets webbplats

Granskad:
Nyhet

Den 1 januari har de flesta behöriga tagits bort från e-tjänsten ”Hitta certifierade personer” på Boverkets webbplats. De enda som är kvar är certifierade energiexperter. E-tjänsten ”Hitta intygsgivare” påverkas inte. De certifierade personer som tagits bort finns hos RISE och Kiwa.

Från och med årsskiftet 2022/2023 kommer det inte längre vara möjligt att på boverket.se söka efter:

  • certifierade kontrollansvariga
  • certifierade sakkunniga brandskydd
  • certifierade sakkunniga kulturvärden
  • certifierade sakkunniga tillgänglighet
  • funktionskontrollanter för ventilationssystem.

Kontrollansvariga, certifierade sakkunniga och funktionskontrollanter kommer fortsättningsvis vara sökbara hos certifieringsorganen.

Behöriga personer som certifierats av RISE (Research Institutes of Sweden AB) går att söka fram på certifieringsorganets webbplats. 

Behöriga certifierade personer (på RISE:s webbplats)

Behöriga personer som certifierats av Kiwa Sweden AB går att söka fram på certifieringsorganets webbplats.

Behöriga certifierade personer (på Kiwas webbplats)

Varför begränsas e-tjänsten?

Som myndighet styrs Boverkets verksamhet dels av myndighetens instruktion, dels av olika regeringsuppdrag. Vidare omfattas Boverket av myndigheternas allmänna serviceskyldighet enligt förvaltningslagen (2017:900).

Skälet till att certifierade personer har tagits bort är att Boverket inte har något uppdrag eller författningsstöd att tillhandahålla ett register över behöriga. Samtidigt har Boverket över tid fått en allt större skyldighet att hantera olika verksamhetsövergripande frågor. Sammantaget innebär detta att Boverket nu valt att endast tillhandahålla register med energiexperter och intygsgivare.

Marknadsmässiga förutsättningar  

Certifieringsorganen har idag, var för sig, egna sökfunktioner över de behöriga personer som respektive organ har certifierat. Boverket bedömer därför att det finns förutsättningar att marknaden själv kan driva utvecklingen av e-tjänster på området.

Energiexperter kommer även fortsättningsvis att vara sökbara i Boverkets e-tjänst ”Hitta certifierade personer”, eftersom de är knutna till Boverkets register över energideklarationer.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen