På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hållbarstad.se – en webbplats för kunskapsspridning och goda exempel

Granskad:
Nyhet

Hållbarstad.se är Rådet för hållbara städers gemensamma webbplats för att sprida kunskap och inspiration om hållbar stads- och samhällsutveckling.

Webbplatsen samlar aktuella stöd och utlysningar som kopplar till hållbar stadsutveckling. Den fungerar också som en ingång till kunskapsmaterial inom området, i form av:

  • regler
  • vägledningar
  • lärande exempel 
  • aktuell forskning.

Det finns en kalender där aktuella evenemang i form av konferenser och seminarier publiceras. Webbplatsen används också för att informera om rådets arbete. 

Målet är att utrusta aktörer i samhället – främst kommunerna – med både kunskap och verktyg för att ge dem kraft att ställa om.

Myndigheter samverkar för att påskynda utvecklingen

Rådet för hållbara städer samverkar, på uppdrag av regeringen, för att utvecklingen mot mer hållbara, hälsosamma och inkluderande städer och samhällen ska gå snabbare.

Rådet består av elva statliga myndigheter samt SKR och Länsstyrelsen. Ordförande är Helena Bjarnegård, riksarkitekt på Boverket. 

De myndigheter som ingår i Rådet för hållbara städer är Boverket, Energimyndigheten, Formas, Länsstyrelserna, Myndigheten för delaktighet, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes, Statens konstråd, Sveriges Kommuner och Regioner, Tillväxtverket, Trafikverket och Vinnova.

Rådet ger kommunerna bättre förutsättningar

Rådet för hållbara städer arbetar för att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla levande städer och samhällen.

Utgångspunkterna utgörs av:

  • mål 11 i FN:s hållbarhetsmål "Agenda 2030"
  • regeringens "Strategi för levande städer – politik för en hållbar stadsutveckling" och
  • propositionen "Politik för gestaltad livsmiljö".

I dessa mål och strategier lyfts behovet av att se till helheten och hur sociala, ekologiska och ekonomiska frågor hänger samman. Hur vi planerar, bygger, utvecklar och förvaltar våra städer och samhällen påverkar i princip samtliga mål i Agenda 2030.

Länk till Hållbarstad.se finns i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen