Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nu finns ett förslag till föreskrifter om översiktsplan

Granskad:
Remiss

Regeringen har beslutat om en ny bestämmelse i plan- och byggförordningen som innebär att kommuner på sikt ska utforma sina översiktsplaner så att uppgifterna i dem kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Boverket har tagit fram ett förslag på föreskrifter om översiktsplan som nu är på remiss.

Boverkets föreskrifter ska stötta kommunerna i hur de ska uppfylla kraven i plan- och byggförordningen (PBF). Förslaget till föreskrifter innehåller regler kring vilken information som ska finnas i digitala översiktsplaner och hur informationen ska definieras och identifieras.

Så kan du lämna synpunkter på förslaget

Fram till den 25 augusti har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till föreskrifter. Boverket kommer hålla informationstillfällen om remissen. Remissen har skickats till alla kommuner, länsstyrelser och riksintressemyndigheter samt andra berörda aktörer.  Även du som inte har fått remissen är välkommen att lämna synpunkter.

Du kan ta del av författningsförslaget på sidan Boverkets remisser. Där finns också information om hur du lämnar synpunkter på förslaget och hur du anmäler dig till informationstillfällena.

Boverkets förslag till föreskrifter om översiktsplan

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen