Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverket skickar ut extra remisser på nya byggregler

Granskad:
Nyhet

I Boverkets arbete med att ta fram nya byggregler har extra remisser skickats ut. Ändringar i förslagen på nya föreskrifter har gjorts utifrån en tidigare remissomgång. Nu vill Boverket ha in synpunkter på ändringarna. Remissvaren ska skickas in senast 5 april.

Byggkran vi ett bygge av flerbostadshus.
Bild: Scandinav/Deep

- Vid förra remissomgången fick vi in mer än 1 400 remissvar. Med anledning av remissynpunkter och fortsatt utredningsarbete har Boverket funnit anledning att justera vissa delar av förslagen och att vissa av ändringarna behöver remitteras på nytt. Det vill säga gå ut på en extra remiss, säger Anette Löfgren projektägare på Boverket.

Du kan läsa mer om de extra remisserna på Boverkets webbplats.

Extra remiss nya byggregler.

Alla extra remisser finns att ta del på Boverkets webbplats.

Boverkets remisser.

Bakgrund

Boverket genomför en omfattande översyn av Boverkets byggregler. Översynen innebär en genomgång av Boverkets gällande bygg- och konstruktionsregler i syfte att skapa ett konsekvent regelverk som är tydligare och enklare än idag. Syftet är också att effektivisera reglerna och tydliggöra rollfördelningen mellan aktörerna.

Boverket skickade under våren och sommaren 2023 flera författningsförslag på nya byggregler på remiss:

  • hänsyn till hygien, hälsa och miljö samt om hushållning med vatten och avfall
  • säkerhet vid användning av byggnader
  • säkerhet i händelse av brand i byggnader
  • bostäders lämplighet för sitt ändamål
  • tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga i byggnader
  • bärförmåga, stadga och beständighet i byggnader m.m.
  • krav på tomter m.m.

Boverkets nya byggregler beräknas träda i kraft den 1 januari 2025. Då kommer det även finnas vägledning om de nya byggreglerna på Boverkets webbplats. 

Läs mer om översynen på Boverkets webbplats.

Projekt att se över Boverkets byggregler.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen