På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

EU har lanserat Level(s) för hållbart, cirkulärt byggande

Granskad:
Nyhet

Level(s) är ett ramverk för att bedöma byggnaders hållbarhetsprestanda utifrån miljö-, hälso- och ekonomiaspekter ur ett livscykelperspektiv. Level(s) innehåller flera indikatorer för att mäta resurseffektivitet vid byggande.

I oktober 2020 lanserade EU kommissionen Level(s) som är ett gemensamt europeiskt ramverk för att bedöma och mäta byggnaders hållbarhet ur ett miljöperspektiv, hälsoperspektiv och ekonomiskt perspektiv. Level(s) kan användas av alla aktörer i byggbranschen för att designa och bygga mer hållbara byggnader, sett till hela byggnadens livscykel. Målet är också att Level(s) ska bidra till övergången till en mer cirkulär ekonomi i Europa.

Flera indikatorer för byggnaders hållbarhet

Level(s) är ett frivilligt ramverk som ger gemensamma bedömningsgrunder för byggnaders hållbarhet. Många olika intressenter och aktörer från hela EU har varit med och utvecklat och testat ramverket under mer än fem år. Level(s) innehåller sex olika indikatorer som ska vara ett stöd till att minska byggnaders miljöpåverkan i hela värdekedjan, från investering, idé och utformning till uppförande, användning och rivning. De olika indikatorer rör följande aspekter:

Inom ekologisk hållbarhet

  • koldioxidutsläpp från byggnaden
  • effektiv resursanvändning och cirkularitet
  • effektiv vattenanvändning

Inom social hållbarhet

  • hälsosam innemiljö

Inom ekonomisk hållbarhet

  • klimatanpassning
  • optimerade livscykelkostnader och värdering

I EU:s strategi för en renoveringsvåg i Europa och i EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi hänvisas det till Level(s).

Läs mer om Level(s) via länkarna under relaterad information.

Level(s) i Boverkets arbete

Boverket arbetar med klimatdeklarationer för byggnader som planeras att införas i svenska regler den 1 januari 2022. Kravet på klimatdeklaration innebär att byggherrar får ett ansvar att redovisa byggnadens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Det finns också en färdplan för hur kraven på klimatdeklarationer ska utvecklas framöver och planer för att det ska införas gränsvärden för hur mycket klimatpåverkan som tillåts. I detta arbete har Boverket har utgått ifrån innehållet i Level(s).

Länk till Boverkets rapport om Utveckling av reglerna om klimatdeklaration av byggnader finns under relaterad information. 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen