På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Enkelt avhjälpta hinder – en demokratifråga

Granskad:
Nyhet

I år firar vi att det är hundra år sedan Sverige blev en demokrati med allmän och lika rösträtt. Att utforma samhällets rum och byggnader som tar hänsyn till alla gruppers behov kan låta som en självklarhet i det sammanhanget, men verkligheten som möter personer med funktionsvariation ser tyvärr annorlunda ut. Därför tittar Boverket nu på om regelverket kring tillgänglighet kan bli tydligare.

Bristande tillgänglighet är ett avgörande hinder för att människor med funktionsnedsättning ska kunna delta i samhället som alla andra. Samhället är alla medborgares gemensamma mötesplats. Det är här vi går i skolan, arbetar och ägnar oss åt våra fritidsintressen. Arbetet med att riva hinder för tillgänglighet i samhället är därför en demokratifråga.

Riksdagen beslutade år 2000 om en nationell handlingsplan för handikappolitiken. Den beskriver prioriterade åtgärder för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i samhället. Arbetet har på flera områden gått alltför långsamt. Boverket har fått ett uppdrag av regeringen att analysera hur reglerna om vem som är ansvarig för att åtgärda ett enkelt avhjälpt hinder för tillgänglighet kan bli tydligare. Boverket ska lämna förslag till en sådan reglering i plan- och bygglagen. Uppdraget innebär också att utreda om det är möjligt att undanta vissa enkla och inte kostsamma åtgärder, från den ekonomiska bedömning som idag krävs och påverkar antalet genomförda åtgärder.

Enkelt uttryckt handlar det om att vi alla ska kunna komma fram, komma in, tas emot, hitta rätt och vara säkra i våra offentliga rum och byggnader. Hindren kan vara nivåskillnader eller tunga dörrar som gör det svårt för personer med rörelsenedsättning att komma fram och komma in. Det kan också vara svårigheter för personer med nedsatt orienteringsförmåga att hitta rätt. När hindren tas bort kan även andra grupper ha stor nytta av att den fysiska miljön blir mer inkluderande och användbar. Tillgänglighet är i högsta grad en demokratifråga och en mänsklig rättighet.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen