På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Dialogmöten och digital vägledning om gestaltad livsmiljö

Granskad: 
Nyhet

Det är ett rekordstort intresse med 1700 anmälda till den digitala heldagskonferensen om gestaltad livsmiljö i dag torsdag den 3 september. Bland de medverkande finns kulturminister Amanda Lind, riksarkitekt Helena Bjarnegård, arkitekt Mia Hägg och Norges riksantikvarie Hanna Geiran.

Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd genomför gemensamt en dialog om framtidens arkitektur, form, design, konst och kulturarv i relation till människans möjligheter och behov.

”- Det enorma intresset för konferensen är verkligen ett bevis på att ämnet ligger rätt i tiden och att det finns ett stort intresse i hela landet för att höja ribban då vi gemensamt skapar, utvecklar och förvaltar platser som människor kan vara stolta över länge. Vi är nu många som arbetar med frågor om att höja kvalitet på våra livsmiljöer och att med omsorgsfull gestaltning skapa ekologiska, ekonomiska och sociala värden.”

Detta säger Helena Bjarnegård, Riksarkitekt, Boverket, Marja-Leena Pilvesmaa, chef Kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet, Kieran Long, överintendent, ArkDes, Lena From, konstprojektchef, Statens konstråd som leder de fyra myndig­heternas arbete med att förverkliga målet för politikområdet gestaltad livsmiljö.

Riksarkitekten i dialog med länsarkitekter och stadsarkitekter om gestaltad livsmiljö

Den 4 september bjuder Boverket in till ytterligare ett digitalt dialogmöte om gestaltad livsmiljö för länsarkitekter, länsantikvarier och stadsarkitekter eller motsvarande, tillsammans med riksarkitekt Helena Bjarnegård. Dagens tema – kommunernas arkitekturstrategiska arbete.

”- Som riksarkitekt är jag väldigt glad för att få träffa stadsarkitekter, länsarkitekter och länsantikvarier ihop eftersom de har viktiga roller att spela när vi nu ska arbeta för att höja kvaliteten på byggda miljöer i Sverige och samtidigt skapa ekologiska, ekonomiska och sociala värden i samhället. Vi från Boverket kommer att presentera vårt senaste material för dem. Vi kommer att diskutera en rad frågor och min förhoppning är att det ska bli ett möte som ger kunskap och där vi känner att vi är många som är engagerade.

Första men inte sista

Mötet kommer att bli ett tillfälle att lära av varandra och inspireras av varandra. Detta är det första mötet men absolut inte det sista.  Jag vill att Sverige ska bli en modig förebild inom arkitektur och gestaltad livsmiljö kopplat till hållbart samhällsbyggande”.

På nationell nivå arbetar Boverket och riksarkitekten för att skapa förutsättningar för att aktörer i Sverige ska kunna skapa platser som människor kan vara stolta över länge.

I genomförandet av riksdagens mål för arkitektur, form och design är stadsarkitekter, länsarkitekter och länsantikvarier viktiga personer för att omsätta målen till omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer.

Vägledning om arkitekturstrategier och lärande exempel från vårdens miljöer

Boverket har nyligen publicerat en vägledning om arkitekturstrategier där du bland annat kan få stöd i och kunskap om vad en arkitekturstrategi kan ha för nytta, processen bakom och dess innehåll. Du hittar Arkitekturstrategier i länkarna under ”Relaterad information”.

Fyra exempel från vårdens miljöer

I vägledningen finner du också fyra exempel från vårdens miljöer; Angereds Närsjukhus, Bergsjöns vårdcentral, Gustavsbergs Vårdcental och Hälsostaden Ängelholms. Vårdens miljöer är komplexa och behöver vara särskilt stödjande, tillgängliga och attraktiva både för verksamhetens personal, patienter och besökare. I riksdagens mål för arkitektur och gestaltade livsmiljöer lyfts att arkitekturen ska bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle och att det offentliga ska agera förebildligt. Lärande exempel om vårdens miljöer syftar till att ge inspiration och vägledning till dig som planerar, beställer, gestaltar, beslutar, bygger eller förvaltar vårdmiljöer.

Du hittar lärande exempel i länkarna under ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen