Den 1 januari 2019 ändras reglerna för energideklaration

Nyhet,

Från och med den 1 januari 2019 införs primärenergital i energideklarationerna. Det innebär att byggnaders energiprestanda uttrycks i primärenergital i stället för specifik energianvändning.

Här har vi samlat information om ändringarna och hur de påverkar energiexperter, kommuner och banker.

Vad är det som ändras?

Byggnaders energiprestanda kommer efter ändringarna att uttryckas i primärenergital i stället för specifik energianvändning. Även kravet vid uppförande av ny byggnad uttrycks i primärenergital. Energiklassen kommer att baseras på primärenergitalet i stället för den specifika energianvändningen. Specifik energianvändning kommer dock fortfarande att finnas med som tilläggsinformation i energideklarationens sammanfattning.

Primärenergitalet tar även hänsyn till vilken energibärare som används och byggnadens geografiska placering, till skillnad från den specifika energianvändningen som endast anger den köpta energi som går åt för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel. I och med förändringen kommer det att bli lättare för fastighetsägare och köpare att jämföra olika byggnaders energihushållningsegenskaper genom energideklarationen.

Varför ändras reglerna?

Regelverket kring byggnaders energiprestanda styrs genom EU:s energiprestandadirektiv, som ska följas av alla medlemsstater. Under 2017 ändrade regeringen i plan- och byggförordningen, som ett steg i implementeringen av energiprestandadirektivet. I förordningen fastställdes att byggnaders energiprestanda ska uttryckas i primärenergital. Energihushållningsreglerna ändrades och primärenergitalet infördes i Boverkets byggregler, BBR. Enligt EU-direktivet ska byggnadens energiprestanda fastställas enligt samma metod vid krav på nya byggnader som i energideklarationerna. Därför ändras nu även reglerna för energideklaration.

Boverket ger vägledning i ny webbhandbok

Den nya webbhandboken för energideklarationer kommer att publiceras i början av januari 2019. Webbhandboken kommer bland annat att innehålla vägledande texter.

Frågor och svar

Vad innebär ändringarna för energiexperter?

Vad innebär ändringarna för kommuner?

Vad innebär ändringarna för energi- och klimatrådgivare?

Vad innebär ändringarna för banker?

Mer information

I "Relaterad information" finns länkar till Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED, och konsekvensanalysen av de ändrade reglerna.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej