Dags att skicka in mätdosor och söka radonbidrag

Nyhet,

Har du mätt radonhalten i ditt hus i vinter? Nu är eldningssäsongen, och därmed mätperioden, över och det är dags att skicka in mätdosorna. Skicka dem till laboratoriet du beställde dem ifrån tillsammans med det medföljande protokollet som du fyller i. Resultatet kommer med posten inom ett par veckor.

Har du gjort en radonmätning som visar att ditt hus har mer än 200 Bq/m3 bör du radonsanera.

Ta reda på var radonet kommer från

Innan du börjar sanera måste du veta var radonet kommer ifrån. På till exempel Svensk Radonförenings webbplats finns en lista över radonkonsulter som kan hjälpa till att ta reda på hur radonet kommer in i din bostad och föreslå lämpliga saneringsåtgärder. På boverket.se kan du också söka bidrag för sådana åtgärder som bedöms nödvändiga för att huset efter åtgärderna ska ha en radonhalt på högst 200 Bq/m3. Radonbidraget täcker 50 procent av skälig saneringskostnad upp till 25 000 kronor. Du kan alltså som mest få 25 000 kronor i bidrag.

Observera att du inte får påbörja några saneringsåtgärder förrän du har ansökt om bidrag.

Sök radonbidrag

Din ansökan ska bland annat innehålla en mätrapport som visar hur höga radonhalterna är i ditt hus, en rapport om var radonet kommer ifrån och en redovisning av de saneringsåtgärder din radonkonsult rekommenderar. När saneringsarbetet är klart ska du skicka in en begäran om utbetalning, inklusive fakturaunderlag. Utbetalningen av bidraget sker alltså i efterskott. Din begäran om utbetalning ska ha kommit in senast den dag som står i ditt beslut.

Mätperiod

Radonmätningar i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen, oktober till och med april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej