I dag startar Boverkets jakt på 50 nya chefer och experter

Nyhet,

Boverket växer och behöver anställa 50 nya chefer och experter i Karlskrona och i Malmö under 2018. Det är bland annat stora satsningar på arkitektur för hållbara samhällen och ett nytt regeringsuppdrag om bostäders inomhusmiljö som gör att myndigheten växer.

Boverket i Karlskrona, som är den nationella expertmyndigheten inom planering, byggande och boende, har i dag 250 anställda. 50 nya tjänster innebär den största förändringen på Boverket sedan myndigheten bildades 1988.

Satsning på arkitektur, digitalisering och inomhusmiljö

Boverket har fått flera stora regeringsuppdrag. Det är bland annat ett utökat uppdrag för att stärka arkitekturens funktion i samhället och ett kompetenscentrum för god inomhusmiljö samt en nationell expertfunktion för byggskador. Rekryteringen av dessa tjänster kommer att ske både till vårt kontor i Karlskrona och till Boverkets nya kontor, Studio, i centrala Malmö. Vidare har Boverket fått regeringsuppdrag som handlar om digitalisering av plan- och byggprocessen i landet, samt nya stöd för radonsanering, gröna städer och innovativt byggande.

Ansökningstid 19 januari – 11 februari

De första 35 tjänsterna kommer att annonseras 19 januari – 11 februari 2018. Boverket söker bland annat civilingenjörer, jurister, arkitekter planeringsarkitekter, systemvetare och kommunikatörer. Stort fokus kommer att vara på kvalificerad kompetens kopplad till arkitektur, digitalisering och inomhusmiljö.

Mer information

Presservice, telefon 0455-35 31 70
Anette Löfgren, förändringsledare, telefon 0455-35 31 97

Du hittar alla tjänsterna via länken i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej