Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Creating Green Cities – europeisk konferens om vackra, hållbara och inkluderande städer

Granskad:
Nyhet

Sverige lyfter frågor om gröna städer under ordförandeskapskonferensen Creating Green Cities i Malmö den 14–15 juni. Det är i våra livsmiljöer som en rad samhällsutmaningar, som klimatförändring, minskad biologisk mångfald och ojämlik folkhälsa, möts och måste hanteras.

Internationella målsättningar och initiativ som Agenda 2030, EU:s Gröna giv och New European Bauhaus visar vägen för det europeiska arbetet. På det lokala planet arbetar civilsamhälle, offentlig sektor, näringsliv, finansiella institut och lärosäten tillsammans för att bidra i omställningsarbetet. Det är avgörande att kunskap utvecklas för att öka takten, utbredningen och effekten av förändringarna.

– Utmaningarna är komplexa och vi löser dem inte med enbart tekniska verktyg. Det är först när vi också integrerar estetiska, sociala och kulturella värden som vi kan nå långsiktig hållbarhet ur alla perspektiv och skapa miljöer som människor kan vara stolta över länge, säger Helena Bjarnegård, riksarkitekt och ordförande för Rådet för hållbara städer.

På konferensen kommer kopplingar mellan visionen om den gröna staden och initiativ som New European Bauhaus samt klimatneutrala och smarta städer att utforskas. Detta för att peka på fördelarna med att integrera flera perspektiv, i strävan efter en hållbar stad. Målet med konferensen är att dela kunskap och metoder, visa upp goda exempel och tillsammans tänka nytt kring vad framtidens hållbara livsmiljöer kan vara.

Delta digitalt

Konferensen, som hålls på engelska, är en del i Sveriges ordförandeskap i EU. Boverket och SLU Tankesmedjan Movium arrangerar i samverkan med myndigheterna i Rådet för hållbara städer, på uppdrag av Regeringskansliet.

Vi erbjuder internationella föreläsare, tvärsektoriella panelsamtal, valbara parallella sessioner, fördjupningsseminarier och mycket mer. Med deltagare från offentlig och privat verksamhet, praktiker och akademiker ger konferensen möjlighet att stärka europeiska band och nätverk. Något som kan gynna skapandet av framtidens hållbara, vackra och inkluderande städer. Deltagande på plats i Malmö är enbart via personlig inbjudan. Digitalt deltagande är kostnadsfritt och öppet för alla.

Se programmet för digitalt deltagande och anmäl dig (på delegia.com)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen