Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Cirkulär ekonomi i byggsektorn

Granskad:
Nyhet

Om vi ska nå klimat- och hållbarhetsmålen måste byggsektorn ställa om till en mer cirkulär ekonomi. Boverket har uppdaterat webbplatsen med information om omställningen till cirkulär ekonomi i bygg- och fastighetssektorn.

En evighetsåtta, den ena delen visar en äldre tegelfasad, den andra delen visar fåglar som flyger över ett naturlandskap
Foto: Scandinav/Christoffer Grimshorn

Byggsektorn har stor miljöpåverkan

Bygg- och fastighetssektorn står för 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser – och då är inte klimatgaserna som uppkommit vid tillverkningen av importvaror inräknade. Sektorn använder ungefär hälften av allt utvunnet material och svarar också för 40 procent av allt genererat avfall i Sverige. Omställning till en mer cirkulär ekonomi med bättre resurshushållning, återbruk och återvinning skulle göra stor skillnad.

Boverkets webbplats har uppdaterats

Boverket har tagit fram information om omställningen till cirkulär ekonomi i bygg- och fastighetssektorn. Informationen omfattar en vägledning om återbruk av bärverksdelar samt:

  • Vad cirkulär ekonomi i byggsektorn är
  • Hur det fungerar i dag med cirkulär ekonomi i byggsektorn
  • Digitaliseringens betydelse
  • Återbruk i planering och bygglov
  • Att söka finansiering för utvecklingsprojekt
  • Intressanta exempel
  • Omvärldsspaning

Informationen kommer att fyllas på efterhand.

Cirkulär ekonomi

Regeringsuppdrag om cirkulär ekonomi i byggsektorn

Informationen på webbplatsen har tagits fram inom ramen för Boverkets pågående regeringsuppdrag om att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi i byggsektorn. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen i december 2024.

Uppdrag om cirkulär ekonomi i byggsektorn

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen