På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverket skriver upp sin byggprognos

Granskad: 
Nyhet

Samhällsekonomin och bostadsmarknaden har utvecklats starkare än förväntat under coronapandemin. Boverket skriver därför upp prognosen för bostadsbyggandet under främst år 2020. År 2020 påbörjas 48 000 bostäder och 2021 påbörjas 42 500 bostäder. Det framgår av Boverkets uppdaterade byggprognos som presenteras idag. 

Antalet påbörjade bostäder minskar med 9 procent i år och med ytterligare 11 procent nästa år.   

Hög takt under första halvåret

Bostadsbyggandet höll en hög takt under första halvåret 2020 då det påbörjades 28 500 bostäder inräknat nettotillskott genom ombyggnad, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

- Bostadsbyggandet är ju en viktig motor för hela samhällsekonomin. Vi skriver nu upp vår prognos och kan se att marknaden klarat av påfrestningarna bättre än vad vi tidigare trodde. Men framtiden präglas av stora osäkerheter, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Byggtakten avtar efterhand

Boverket bedömer att byggtakten kommer att avta under andra halvåret. Under första halvåret påbörjades preliminärt 7 300 bostadsrätter och 14 600 hyresrätter i flerbostadshus, knappt 500 ägarlägenheter samt cirka 5 000 bostäder i småhus. Antalet påbörjade bostadsrätter var 8 procent färre än ett år tidigare, medan antalet hyresrätter ökade med 15 procent.

- Boverket bedömer att en del av den starka utvecklingen för hyresrätter i år kan vara en följd av att många lägenheter beviljades investeringsstöd i slutet av 2019 och början av 2020. Enbart i januari 2020 beviljades stöd för drygt 6 000 hyresrätter, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket.

Fortsatt osäkert

Utvecklingen av bostadsbyggandet under 2021 är fortsatt svårbedömd. Antalet påbörjade bostäder beror bland annat på hur stämningsläget för hushållen utvecklas, hur arbetslösheten utvecklas för köpstarka grupper, men även på finansieringsmöjligheterna för bostadsutvecklarna och byggherrarnas vilja att agera i det osäkra läget. Prognosen har därför ett stort osäkerhetsintervall.

Minskning i Storstockholm och Stormalmö

Vi bedömer att antalet påbörjade bostäder i år minskar med cirka 20 procent i Storstockholm och Stormalmö. I Storstockholm faller byggstarterna åter efter att ha återhämtat sig något från fallet 2018. I Storgöteborg kan årstakten ha nått en topp under andra kvartalet, och vara oförändrad eller något lägre under 2020 jämfört med året före. Antalet påbörjade bostäder förväntas vara oförändrat eller svagt ökande bland större kommuner utanför storstadsregionerna, och svagt minskande bland övriga kommuner.

Bostadsmarknaden klarar sig bättre än befarat

Samhällsekonomin förväntas stå emot coronapandemin betydligt bättre än vad som befarades i prognoserna före sommaren, även om BNP-fallet blir betydande i år och arbetslöshetens stiger kraftigt. Bostadsmarknaden har stärkts under sommaren, både vad gäller antalet sålda bostäder och priser. Bakom detta ligger sannolikt omsvängningen i förväntningarna, som ju kunnat ses även i en stark börsutveckling. Fortsatt låga bolåneräntor spelar också in.

Mer information

Se länk i "Relaterad information".

Kontakt

Media är välkomna att kontakta Boverkets Presservice, telefon 0455-35 31 70 eller presservice@boverket.se

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen