Boverket förlänger övergångsperioden för energireglerna

Nyhet,

Boverket förlänger övergångsperioden för energireglerna i avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BBR) från 1 juli 2018 till 1 januari 2019. Det innebär att äldre regler i BBR 24 gäller fram till årsskiftet.

Boverkets energihushållningsregler påverkar reglerna för nära-nollenergibyggnader och reglerna för energideklarationer. Metoden för att fastställa och beräkna en byggnads energiprestanda ändrades 2017 från specifik energianvändning till primärenergital främst med anledning av EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda och krav på nära-nollenergibyggnader. När övergångsperioden för avsnitt 9 nu förlängas innebär det att fram till årsskiftet kan antingen specifik energianvändning eller primärenergital användas när en byggnads energiprestanda ska fastställas.

Övergångsperioden för BEN förlängs också

Reglerna om energihushållning i avsnitt 9 BBR har nära samband med Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:12) om fastställande av en byggnads energianvändning vid normalt brukande och ett normalår (BEN). Därför kommer också övergångsbestämmelserna för (BEN) att förlängas fram till den 1 januari 2019.

Mer information om vad som är på gång

Det är många förändringar på gång inom energiområdet. Boverket går för närvarande igenom remissvaren som gäller skärpningar av kravnivån för byggnaders energiprestanda enligt EU:s krav på nära-nollenergibyggnader. Samtidigt har EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda ändrats.

Boverket ska därför också utreda vilka ändringar det omarbetade direktivet medför för svenska regler. Fördjupad information om regelarbetet inom energiområdet finns i "Relaterad information". Där kan du också följa Boverkets uppdateringar på nyhetssidan.

För övriga ändringar i Boverkets byggregler och mer information se dokument i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej