Boverket föreslår statligt topplån för att finansiera ny- och ombyggnad av bostäder på landsbygden

Publikation,

Boverket fick i juni 2018 uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som kan underlätta finansiering av bostadsbyggande på landsbygden. Nu är slutrapporten överlämnad till regeringen.

En delredovisning av uppdraget lämnades till regeringen i november 2018. Delrapporten "Förslag till statligt topplån med kommunalt förlustansvar till ny- och ombyggnad av egnahem på landsbygden" innehöll ett principförslag.

I slutrapporten har Boverket vidareutvecklat principförslaget som nu innefattar förslag till författning och konsekvensutredning. Lånet förutsätter att bottenlån beviljats av en kreditgivare på marknaden och kan maximalt lämnas upp till 85 procent av produktionskostnaden. Förslaget förutsätter ett åtagande från kommunen och eventuell förlust på topplånet fördelas mellan staten (65 procent), kommunen (25 procent) och det låntagande hushållet (10 procent).

I slutrapporten presenteras också en intervjustudie om hur egnahem som byggts i landsbygd har finansierats. Studien visar på en variation i hur processen har fungerat hos deltagarna vad gäller kontakt med bank och beviljande av lån.

Boverket har i slutrapporten även gjort en samlad bedömning av hur finansiering av byggande av egnahem och bostäder i andra upplåtelseformer på landsbygden kan underlättas. Boverket bedömer att det föreslagna statliga topplånet, med vissa anpassningar, skulle kunna tillämpas även för byggande av andra upplåtelseformer än egnahem.

Mer information

Rapporten finns i "Relaterad information". Media är välkomna att kontakta Boverkets presservice: 0455-35 31 70.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej