På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsbyggandet ökar med 15 procent och 66 000 bostäder börjar byggas under året

Granskad:
Nyhet

Boverket bedömer att byggtakten ökar med cirka 15 procent under 2021 då 66 000 bostäder påbörjas. Byggandet förväntas fortsätta öka nästa år, men marginellt då 66 500 bostäder påbörjas. Enligt Boverkets långsiktiga byggbehovsberäkning behöver cirka 60 000 bostäder tillkomma per år fram till 2030.

– Under 2022 färdigställs cirka 61 000 bostäder. Det är den högsta nivån på 30 år, men endast marginellt fler än det långsiktiga byggbehovet, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker vid Boverket.

Antalet påbörjade småhus ökar markant

Under 2021 ökar antalet påbörjade bostäder markant i Stormalmö och utanför storstadsområdena.

Totalt i landet ökar antalet påbörjade småhus med cirka 25 procent i år medan bostadsrätter i flerbostadshus ökar med cirka 15 procent. Antalet påbörjade hyresrätter ökar med cirka 10 procent, och utgör nära hälften av produktionen.

Prognos för antal påbörjade bostäder, december 2021

 

  2020 2021p 2022p

Nybyggnad

Flerbostadshus 43 800 48 500 48 000
  – Bostadsrätt 15 100 17 500 19 500
  – Hyresrätt 28 400 30 500 28 000
  – Äganderätt 200 500 500
  Småhus 11 000 14 000 15 000
Total nybyggnad   54 800 62 500 63 000
Nettotillskott genom ombyggnad   2 100 3 500 3 500
Totalt påbörjade bostäder   56 900 66 000 66 500

Källa: Boverkets beräkningar

Utbudet mycket svårbedömt

Byggtakten under 2022 är dock svårbedömd. En stigande global efterfrågan på material och försenade leveranser för vissa insatsvaror tillsammans med en osäkerhet kring tillgången på cement ger en osäkerhet kring både byggstarter och färdigställanden. Den beslutade avvecklingen av investeringsstödet för hyresbostäder och studentbostäder förväntas påverka hyresrättsbyggandet framöver.

Film: Boverkets byggprognos

Fortsatt högt byggbehov, men ojämnt fördelat över landet

Boverket har gjort nya regionala beräkningar över bostadsbyggnadsbehovet de kommande tio åren. Med den bostadssituation vi har i dag och för att möta den framtida befolkningsutvecklingen behöver det tillkomma cirka 60 000 nya bostäder per år fram till 2030. Nära tre fjärdedelar av byggbehovet finns i de tre storstadsregionerna och nästan 90 procent av behovet finns i de tio FA-regioner med störst byggbehov. I drygt 20 av landets 60 FA-regioner saknas kvantitativt behov då befolkningen i dessa regioner förväntas minska.

– Även om det inte finns behov av fler bostäder till följd av befolkningsökning så kan det ändå behöva byggas bostäder av andra skäl i flera regioner. Det kan till exempel handla om bostäder för äldre eller bostäder av andra typer än de som i dag erbjuds, säger Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker vid Boverket.

Diagrammet visar hur ett underskott av bostäder byggts upp sedan år 2006, då befolkningen började öka snabbare än bostadsbyggandet. I takt med att bostadsbyggandet successivt har ökat och att befolkningsökningen börjat avta har underskottet efter år 2017 minskat eftersom det tillkommit fler bostäder än vad som motiveras av befolkningsökningen. Illustration: Boverket

Mer information

Media är välkomna att kontakta Boverkets presservice, telefon: 0455-35 31 70.

Länkar till Boverkets indikatorer och byggbehovsberäkning finns i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen