Ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Nyhet,

Boverket har tagit fram en ny ändringsförfattning till Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, BFS 2018:2 – H 18.

Ändringarna görs med anledning av den nya EU-förordningen om linbaneanläggningar, (EU) 2016/424, som träder i kraft den 21 april 2018 och ersätter det tidigare gällande direktivet om linbaneanläggningar för persontransport, 2000/9/EG. I samband med detta görs även vissa uppdateringar med anledning av nya föreskrifter som Elsäkerhetsverket meddelat och som trätt i kraft 1 juli 2017 samt vissa uppdateringar av hänvisningar till standarder.

Du kan ta del av ändringsförfattningen via länken i "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej