Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ändrad tidplan för föreskrifter om regionplan

Granskad:
Nyhet

Boverket skjuter fram remitteringen av föreskrifterna om regionplan till i höst. Genom att senarelägga remitteringen får vi möjlighet till en bättre dialog med samtliga regioner.

Den nya tidplanen innebär också att synpunkter som kommer in på förslaget till föreskrifter för översiktsplan, som är ute på remiss nu, kan påverka förslaget till föreskrifter för regionplan innan dessa skickas ut på remiss.

Mer information om den nya tidplanen för regionplan kommer i juni.

Du kan läsa mer om Boverkets arbete med att ta fram föreskrifter på sidan Digitala region- och översiktsplaner. 

Digitala region- och översiktsplaner

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen