Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Ändrad tidplan för de nya föreskrifterna om byggande

Granskad:
Nyhet

Boverket bedömer att det behövs mer tid för att gå igenom remissynpunkterna på författningsförslagen. Boverket har därför bestämt att flytta fram tidplanen för de nya föreskrifterna.

Nyligen har flera författningar om byggande varit ute på remiss och engagemanget från remissinstanserna har varit stort. Totalt kom det in cirka 1 400 remissvar. Boverket bedömer att det behövs mer tid för att gå igenom synpunkterna och därför flyttas tidplanen fram ett halvår med ett föreslaget ikraftträdande för de nya föreskrifterna till den 1 januari 2025.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen