50 000 nya bostäder byggs nästa år

Nyhet,

Bostadsbyggandet har stabiliserats betydligt efter det kraftiga fallet under 2018. Boverkets prognos är att det i år påbörjas 51 000 bostäder, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Det är 9 procent färre än förra året. År 2020 påbörjas 50 000 bostäder enligt prognosen. Det är en hög nivå, men betydligt färre än de 64 000 bostäder som Boverket bedömer behöver byggas årligen.

Under 2020 påbörjas nybyggnad av cirka 22 500 hyresrätter, 13 500 bostadsrätter och 10 500 småhus. Cirka 3 000 bostäder tillkommer genom ombyggnader.

Byggandet av bostadsrätter och småhus har stabiliserats under 2019, efter den stora minskningen under förra året. Boverket bedömer att antalet påbörjade småhus under 2020 ökar med 5 procent, medan antalet bostadsrätter minskar med 7 procent. Antalet påbörjade hyresrätter minskar marginellt enligt prognosen, men utfallet är osäkert och påverkas inte minst av vad som händer med investeringsstödet.

Bostadspriserna har stigit

Bostadspriserna föll kraftigt under 2017. Under det senaste året har bostadspriserna stigit. Försäljningen av nya bostadsrätter har ökat i år och vi bedömer att antalet osålda bostadsrätter kan ha minskat på en del marknader.

Det kan innebära att byggandet av bostadsrätter når en botten under 2020, för att sedan öka något.

Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket.

Bostadsbyggandet minskar inte längre i Storstockholm

I Storstockholm minskar antalet påbörjade bostäder med 4 procent i år, efter att ha minskat med 33 procent under 2018. Under 2020 ökar byggtakten något till drygt 13 500 bostäder, vilket är mycket långt under behoven. I Storgöteborg räknar vi med fortsatt hög byggtakt i ett historiskt perspektiv både 2019 och 2020, när cirka 8 000 bostäder påbörjas båda åren. I Stormalmö har antalet påbörjade bostäder minskat markant i år efter att takten har varit hög under flera års tid. Byggandet kan komma att minska ytterligare något under nästa år, då knappt 4 500 bostäder påbörjas.

Bostadsbyggandet ökar mest i större kommuner utanför storstäderna

Under 2020 ökar bostadsbyggandet totalt sett mest bland större kommuner utanför storstadsregionerna. Bland små och medelstora kommuner utanför storstadsregionerna minskar främst byggandet av hyresrätter i år och möjligen även nästa år, troligen påverkat av stoppet för investeringsstödet.

Mer information

Läs mer och ladda ner indikatorerna i sin helhet via länken till publikationer i "Relaterad information".

Media är välkomna att kontakta Boverkets presservice, telefon 0455-35 31 70 eller presservice@boverket.se.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej