2017 års bostadssituation för studenter

Nyhet,

Nu har antagningsbesked till universitet och högskolor inför höstterminen kommit och därmed ökar efterfrågan på studentbostäder. Boverket har sammanställt material som kan ge en nationell överblick över den aktuella bostadssituationen för studenter.

Boverkets senaste bostadsmarknadsenkät visar att det råder fortsatt brist på studentboenden i flertalet högskolekommuner, men även att byggandet av studentbostäder ser ut att öka kraftigt.

I 2017 års bostadsmarknadsenkät har 23 av landets 40 högskolekommuner angett att det råder ett underskott på studentbostäder. Underskott förekommer i såväl stora som små högskolekommuner. Den vanligaste orsaken till att det finns ett underskott på bostäder uppges vara att det generellt finns för få bostäder i kommunen.

Fortsatt hög byggtakt

Byggandet av studentbostäder tog fart 2013 och i 2017 års bostadsmarknadsenkät gör kommunerna bedömningen att det kommer vara en fortsatt hög produktion av studentbostäder med sammanlagt 6 200 påbörjade studentbostäder under året, vilket är en nära fördubbling från föregående år. Byggandet förväntas framför allt ske i de större högskoleorterna Storstockholm, Göteborg, Lund och Uppsala, men det finns studentbostadsprojekt i sammanlagt 39 kommuner i landet.

Ett stapeldiagram som visar antalet påbörjade studentbostader i nybyggnad åren 2005-2016 och att kommunernas bedömning är att drygt 6 200 studentbostäder påbörjas under 2017 och cirka 5 000 studentbostäder påbörjas 2018.
Antal påbörjade studentbostäder (nybyggnad) åren 2005–2016 och preliminära (p) uppgifter för 2016 (källa: SCB) samt kommunernas bedömning för 2017–18 (källa: Bostadsmarknadsenkäten 2017). Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

Studentbostadsföretagen har i deras lägesrapport 2017 gjort bedömningen att det finns ett behov av 17 000 till 20 000 nya studentbostäder i landet. Enligt Boverkets samlade bedömning i publikationen Boverkets indikatorer från maj kommer cirka 5 500 studentbostäder påbörjas under 2017 och cirka 4 500 under 2018. Det är något färre än kommunernas bedömning.

Läs mer

I "Relaterad information" finns länkar till sammanställningar av bostadsmarknadsläget för studenter. Där finns också öppna data med kommunernas svar på bostadsmarknadsenkäten.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej