178 projekt får stöd till förbättrade utemiljöer

Nyhet,

Boverket har beviljat 318 miljoner kronor till att förbättra utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden. Stöd har beviljats för upprustning och komplettering av befintliga anläggningar, till exempel lekplatser, grönytor och ytor för spontanidrott, men även för nya anläggningar såsom gångbanor, multisportarenor och mötesplatser för kultur- och fritidsintressen.

Stödet, som totalt är på 500 miljoner kronor under 2018, har gått att söka i två omgångar under året. I andra sökomgången kom 236 ansökningar in och 178 av dessa har beviljats.

Stödet kommer bland annat användas för att rusta upp park- och grönområden samt bostadsområdens gårdar för att inbjuda boende och besökande i området till sociala möten och fysisk aktivitet. Många åtgärder är återkommande såsom lekplatser, uteplatser, grill- och odlingsmöjligheter, utegym samt olika trygghetsskapande åtgärder.

- Det finns även en del nytänkande och innovativa åtgärder kopplade till bland annat belysning och konstnärlig utsmyckning. Det är stor variation mellan ansökningarna, både vad gäller åtgärderna och vad gäller storleken på projekten, säger jurist Lova Larsson på Boverket.

Mer information

Hela listan på vilka projekt som har fått stöd hittar du i Relaterad information. Där kan du också läsa mer om stödet. Media är välkomna att kontakta Boverkets presservice: 0455-35 31 70.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej