Tillsammans skapar vi hållbara städer

Städerna vi planerar, bostäderna vi bor i och energin vi förbrukar är livsviktiga pusselbitar för en hållbar utveckling för framtiden.

De flesta av våra uppdrag har hållbarhet som ledstjärna. Våra förslag på arbetsmetoder och författningar följer hela livscykeln från översiktlig planering till byggavfall.

Vi har valt några webbsidor för dig som är intresserad av hållbar utveckling ur skilda perspektiv.

Men just nu är flyktingfrågan den mest aktuella. Och hur vi alla tillsammans arbetar med den är viktigt för frantidens sociala hållbarhet. I "Relaterad information" hittar du en länk till webbsidor på PBL kunskapsbanken om flyktingsituationen 2015.

 

Planera, bygga och bo hållbart

Information från Plattformsdagarna

Ordmoln med text om Plattformsdagarna. Illustration: Boverket

Läs om och ladda ner dokumentation från Plattformsdagarna i Malmö, december 2016.

Information från Plattformsdagarna december 2016

Översiktsplanering

Foto: Mikael Svensson /Scandinav

 I översiktsplanen formulerar kommunen strategierna för en långsiktigt hållbar utveckling genom hushållning med mark och vatten.

Översiktsplanering

Hållbara byggregler

Foto: Franz Feldmanis

Boverket driver ett  eget projekt om behovet av att reglera miljö- och klimataspekter i reglerna för byggnader i ett livscykelperspektiv.

Hållbara byggregler

Bo energisnålt

Solceller på byggnad i Husby, Stockholm. Foto: Hans Ekestang

Boverket och Energimyndigheten har fått i uppdrag att ta fram underlag till en kontrollstation 2015 för nära-nollenergibyggnader.

Bo energisnålt

Hitta hållbara stadsbyggnadsprojekt

Norrköping. Foto: Mikael Svensson /Johnér

Sök bland Delegationen för hållbara städers stadsutvecklingsprojekt i hela Sverige.

Hitta hållbara stadsbyggnadsprojekt
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej