Jämställdhet ger plats för fler

Att arbeta med jämställdhet handlar om demokrati och människliga rättigheter - det offentliga rummet ska vara tillgängligt för alla! Välkommen att här ta del av Boverkets och andras erfarenheter av att arbeta med jämställdhet i det offentliga rummet.

Våra miljöer speglar sociala relationer. Genom att synliggöra erfarenheter från personer med skilda bakgrunder och förutsättningar kan våra offentliga rum gestaltas så att de möter flera behov. Att utgå både från kvinnors, mäns, flickors och pojkars olika upplevelser av en när exempelvis torg, parker, lekplatser, stråk eller innecenter planeras och byggs gör att fler personer vill använda platserna. Att ha möjlighet att röra sig fritt i dessa offentliga rum är en förutsättning för att kunna ta del av samhällsaktiviteter och upprätthålla sociala kontaktnät.

Nedan hittar du information om jämställda offentliga miljöer samt om stöd till ute- och innemiljöer som du söker från Boverket.

Via länkarna i "Relaterad information" kan du ta del av andra myndigheters arbete med offentliga platser och se vilka stöd du söker från dem.

Inspireras och kom igång genom att ta del av andras arbete

Lärdomar från 24 projekt

Invigning av Nydalaparken i Malmö. Foto: Sara Dolck

Under åren 2014-2016 har Boverket fördelat medel till utvecklingsprojekt för att skapa jämställda offentliga miljöer. Stöd har kunnat sökas för fysiska och strategiska åtgärder eller en kombination av dessa.

Lärdomar från 24 projekt

Genomförda projekt inom Tryggt och jämnt

Belysningsarmaturer i Albyparken, Botkyrka. Foto: Anna Persson

En del platser i våra städer upplevs som otrygga, framför allt av kvinnor. År 2008 började en riktad satsning för att främja tryggheten. Här hittar du metoder, verktyg och inspiration från de projekt som genomförts.

Genomförda projekt inom Tryggt och jämnt

Jämställdhet i samhällsplaneringen

En illustration på ett planerat 3D center i Kristianstad. Foto: ABK/Uulas Arkitekter AB

Jämställdhet skapas där ordinarie beslut fattas, där resurser fördelas och där normer formas. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet i alla verksamheter.

Jämställdhet i samhällsplaneringen

Medborgardialog

Designdialogen i Alby, Botkyrka. Foto: Anja Callius

Genom att släppa in medborgarna i ett tidigt skede, innan den formella planprocessen börjar, kan kommunen fånga viktiga frågeställningar och öka kvaliteten i planeringen. Här kan du ta del av erfarenheter och exempel från kommuner som arbetar med medborgardialog.

Medborgardialog

Gestaltning och arkitektur avgörande för en god livsmiljö

Torg och folkmyller utanför folkets Hus i Årsta, Stockholm. Foto: Hans Ekestang

Hur väl en livsmiljö fungerar och hur uppskattad den är avgörs till stor del av hur den är gestaltad. En väl utformad plats kan bland annat medföra att människor trivs och använder platsen, att de bor kvar i området eller att skadegörelse minskar.

Gestaltning och arkitektur avgörande för en god livsmiljö

Information om stöd som du söker från Boverket

Stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden

Illustration över bostadsområde. Illustration: Jan Olsson

Stödet ska stimulera till aktivitet och social gemenskap. För 2017 finns det 500 miljoner kronor att ta del av.

Stöd till utemiljöer i socioekonomiskt utsatta områden

Bidrag för upprustning av skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

Illustration över skola och skolgård. Illustration: Jan Olsson

Alla som bedriver skolverksamhet kan söka statligt stöd för att rusta upp skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem.

Bidrag för upprustning av skollokaler och utemiljöer vid skolor, förskolor och fritidshem

Bidrag för allmänna samlingslokaler

Ungdomar som LAN:ar. Foto: Scandinav

Bidrag kan ges till nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och inköp av allmän samlingslokal, samt till åtgärder i lokalen som ska förbättra dess standard, tillgänglighet eller energieffektivitet.

Bidrag för allmänna samlingslokaler

Film: tryggare stad i Katrineholm

Se hur Katrineholms kommun tillsammans med unga kvinnor och konstnärer gjort sin stad tryggare och mer jämställd.

Film: jämlika barn leka bäst

Ta del av hur en jämställd och tillgänglig lekplats har skapats i Eslöv.

Film: skapa trygg och jämställd mötesplats

Se hur Gamlegårdens centrum i Kristianstad gjordes till en mer välkommande, trygg och jämställd mötesplats.
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej