På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Hur påverkas tillsynen av energideklarationer av coronaviruset?

Utbrottet av coronaviruset innebär att även byggbranschen påverkas på olika sätt. Därför kommer Boverket att anpassa de bedömningar som görs i tillsynsärenden för energideklarationer med hänsyn till rådande förutsättningar avseende coronaviruset.

Bestämmelserna om skyldigheterna att upprätta energideklarationer för byggnader i Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader gäller som vanligt. Det krävs en lagändring för att dessa skyldigheterna inte ska gälla. Om en sådan lagändring skulle bli aktuell med anledning av coronaviruset kommer Boverket att informera om det.

Boverket kommer dock att införa vissa förändringar när det gäller tillsynen av energideklarationerna. Dessa förändringar kommer att vara kvar fram tills Boverket finner att de kan tas bort helt eller delvis, eller behöver förändras på något annat sätt.

Ändrad tidsfrist i nya förelägganden och förelägganden vid vite

Boverket ändrar tidsfristen i de nya föreläggande som skickas ut från och med den 23 mars 2020. De ägare som får föreläggande kommer nu att få 90 dagar längre tid på sig för att upprätta energideklarationer för de byggnader som saknar deklarationer. Detta gäller både för föreläggande och föreläggande vid vite. Denna åtgärd görs för att underlätta för energiexperter att utföra besiktningar för att upprätta energideklarationer. Åtgärden kommer att vara kvar tills Boverket finner att förutsättningarna förändrats.

Ändrad tidsfrist i befintliga förelägganden och förelägganden vid vite

Boverket kommer att vara tillmötesgående när det gäller att förlänga tidsfristen för förelagda byggnader. Personalen på tillsynsenheten på Boverket kommer att göra bedömningar i det enskilda fallet.

Några exempel på omständigheter som kan föranleda förlängda tidsfrister.

  • Svårigheter att utföra besiktningar av byggnader inom vårdsektorn
  • Svårigheter att utföra besiktningar av byggnader för äldreboende.
  • Svårigheter att utföra besiktningar av byggnader i förskolor och skolor
  • Andra byggnader där energiexperten inte släpps in för att utföra besiktningar med hänvisning till coronaviruset.

Kontakta Boverket för förlängd tidsfrist

Om ni behöver få förlängd tidsfrist för att hinna energideklarera era byggnader på grund av coronaviruset kan ni kontakta Boverket via e-postadressen:

tillsyned@boverket.se 

Ange diarienumret på ert föreläggande i ämnesraden.

Detta gäller enbart för tillsynsärende av energideklarationer.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej