På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tidsfrister för handläggning av lov, förhandsbesked och anmälan med anledning av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset kan byggnadsnämnden hamna i en situation där de har svårt att klara de tidsfrister som gäller för beslut om lov, förhandsbesked och anmälan. I dagsläget gäller reglerna om tidsfrister precis som vanligt.

Det finns inget generellt undantag från lagkravet på att byggnadsnämnden ska handlägga vissa ärenden inom en viss tid med anledning av exempelvis en pandemi som coronaviruset.

Det innebär att byggnadsnämnden ska handlägga ärenden om lov och förhandsbesked inom 10 veckor samt anmälningsärenden inom 4 veckor. Om det krävs med hänsyn till handläggningen eller utredningen i ärendet kan byggnadsnämnden förlänga tidsfristen med ytterligare 10 respektive 4 veckor.

För att reglerna om tidsfristerna inte ska gälla måste en lagändring göras. Om en sådan lagändring blir aktuell med anledning av coronaviruset kommer Boverket att informera om det.

I "Relaterad information" finns en länk till PBL kunskapsbanken där kan du läsa mer om tidsfrister för handläggning.

Förlängning av tidsfristen

Tidsfristen för handläggning kan förlängas om det behövs med hänsyn till handläggningen eller utredningen i ärendet.

När tidsfristen riskerar att överskridas av skäl som ligger utanför kommunens kontroll kan handläggningstiden förlängas. I förarbetena lyfts exemplet att ett skäl till att förlänga tidsfristen är att remisstiden skulle bli för kort för remissinstanser som inte tillhör den kommunala förvaltningen såsom länsmuseum eller Försvarsmakten. Resursbrist är i normala fall inte något som ligger utanför kommunens kontroll, vilket innebär att resursbrist på grund av sjukdom i normala fall inte är ett skäl till förlängning. Men om en pandemi som exempelvis coronaviruset leder till att byggnadsnämnden snabbt får stor brist på arbetsför personal talar mycket för att en sådan resursbrist kan bedömas ha orsakats av en situation som ligger utanför kommunens kontroll. Enligt Boverkets uppfattning bör tidsfristen för handläggningen i sådana fall kunna förlängas med stöd av den nuvarande regeln.

Det kan också finnas skäl att förlänga handläggningstiden om det är nödvändigt för att kunna utföra en inventering av kulturvärden eller göra ett platsbesök som inte kan genomföras på grund av ihållande och svåra väderförhållanden. Enligt Boverkets uppfattning kan handläggningstiden också förlängas om det inte går att utföra platsbesök på grund av risken för smittspridning av coronaviruset.

Reduktion av avgift

Byggnadsnämnden får ta ut avgifter för olika moment som ingår i handläggningen och prövningen för ärenden om lov, förhandsbesked och anmälan. I de fall tidsfristen för handläggningen löper ut innan nämnden har tagit beslut i ett ärende om lov, förhandsbesked eller anmälan ska avgiften reduceras.

I dagsläget gäller även dessa regler precis som vanligt. Det finns därför ingen möjlighet för byggnadsnämnden att inte reducera avgiften om tidsfristen för det aktuella ärendet har överskridits. Det krävs lagändring för att reglerna om avgiftsreduktion inte ska gälla.  Om en sådan lagändring blir aktuell med anledning av coronaviruset kommer Boverket informera om det.

I "Relaterad information" finns en länk till PBL kunskapsbanken där du kan läsa mer om reduktion av avgift.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej